Kuran-ı Kerim'in 576. sayfasının meali

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
(Kuran okumaya bununla başlamak gereklidir.).Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Müddesir süresi

48. ayet

Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.

49,50,51. ayet

Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar?

52. ayet

Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.

53. ayet

Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar.

54. ayet

Asla (düşündükleri gibi değil)! Bilsinler ki bu, gerçekten bir ikazdır!

55. ayet

Dileyen ondan (düşünüp) öğüt alır.

56. ayet

Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya lâyık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.

Kıyame süresi

1. ayet

Kıyamet gününe yemin ederim.

2. ayet

Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).

3. ayet

İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır?

4. ayet

Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

5. ayet

Fakat insan önündekini (kıyameti) yalanlamak ister.

6. ayet

«Kıyamet günü ne zamanmış?» diye sorar.

7,8,9. ayet

İşte, göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay biraraya getirildiği zaman!

10. ayet

O gün insan, «Kaçacak yer neresi!» diyecektir.

11. ayet

Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur!

12. ayet

O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

13. ayet

O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

14. ayet

Artık insan, kendi kendinin şahididir.

15. ayet

İsterse özürlerini sayıp döksün.

16. ayet

(Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

17. ayet

Şüphesiz onu, toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak bize aittir.

18. ayet

O halde, biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et.

19. ayet

Sonra şüphen olmasın ki, onu açıklamak da bize aittir.

Kuranı Kerim meali mobil uygulaması
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.