Kuran-ı Kerim'in 580. sayfasının meali

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
(Kuran okumaya bununla başlamak gereklidir.).Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Mürselat süresi

20. ayet

(Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı?

21,22. ayet

İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.

23. ayet

Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür!

24. ayet

O gün (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

25,26. ayet

Biz, yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı?

27. ayet

Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık, sizlere tatlı sular içirdik.

28. ayet

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

29. ayet

(İnkârcılara o gün şöyle denilir:) yalan sayageldiğiniz azaba doğru gidin!

30,31. ayet

Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin.

32. ayet

O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar.

33. ayet

Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir.

34. ayet

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

35. ayet

Bu, (kâfirlerin) konuşamayacağı bir gündür.

36. ayet

Onlara izin de verilmez ki (sözde) mazeretlerini beyan etsinler.

37. ayet

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

38. ayet

(O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik.

39. ayet

(Azaptan kurtulmanız için) bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi!

40. ayet

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

41,42. ayet

Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır.

43. ayet

(Kendilerine:) «İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi âfiyetle yeyin için» (denir).

44. ayet

İşte, biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız.

45. ayet

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

46. ayet

(Ey inkârcılar!) Yeyiniz, (dünyadan) faydalanınız biraz! Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz!

47. ayet

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

48. ayet

Onlar, kendilerine: «Allah'ın huzurunda eğilin!» denildiği vakit eğilmezler.

49. ayet

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline!

50. ayet

Onlar artık bundan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar.

Kuranı Kerim meali mobil uygulaması
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.