Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri

Veri , aritmetik ortalama,ortanca ve tepe değeri

 • Belli bir aralıkta her değeri alabilen sayısal verilere sürekli veri denir.
 • Değeri tam sayılarla ifade edilebilen sayısal verilere ise kesikli veri denir.
 • Bir veri grubunda verilerin toplamının verilerin sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir ve X şeklinde gösterilir.
 • Sıralanmış bir veri grubunda tam ortaya düşen sayıya ortanca (medyan) denir.Tam ortada bir sayı yoksa ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması alınır.
 • Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya tepe değer (mod) denir.Tepe değer olmayabilir veya birden fazla olabilir.
 • Aritmetik ortalama ve ortanca veri grubundaki bir veri olmayabilir.

Merkezi yayılım ölçüleri

 • Bir veri grubundaki tüm verilerden büyük olan değere en büyük değer , küçük olan değere en küçük değer denir.
 • En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir.

Standart sapma

Standart sapma grup içindeki farklılaşma düzeyini gösterir.Standart sapma büyükse veriler arasında farklılaşma fazladır.Bunun anlamı veriler daha düzensiz , tutarsızdır.Standart sapma küçükse de farklılaşma azdır.Veriler daha düzenli , daha tutarlıdır.Standart sapma bulma aşamaları aşağıdaki gibidir.

 • Verilerin aritmetik ortalaması bulunur.
 • Her bir veri ile aritmetik ortalama arası fark bulunur.
 • Bulunan farkların her birinin kareleri alınıp toplanır.
 • Bulunan toplam veri sayısının 1 eksiğine bölünür ve karekökü alınır.
 • x1 , x2 ..xn veri grubunun aritmetik ortalaması X , standart sapması S olmak üzere
  S = standart sapma
 • 2,3 ve 10 nun standart sapmasını bulmak için ;
  • Aritmetik ortalama ( 10 + 3 + 2 ) : 3 işlemi ile 5 olarak bulunur.
  • ( 2 - 5 ) + ( 3 - 5 ) + ( 10 - 5 )2222
  • İşlem sonucu 19 yani yaklaşık olara 4,36 olarak bulunur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.