Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İllerdeki okul sayıları
  • Öğrencilerin boyları.
  • Okullardaki öğrenci sayıları.
Yukarıdaki verilerden kaç tanesi sürekli veridir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Ahmet'in 10 dersinin aritmetik ortalaması 8,1 dir.Beden ve müzik derslerinin aritmetik ortalaması 4,5 olduğuna göre bu dersler dışındaki derslerin aritmetik ortalaması kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Musa'nın son 8 senede bir sezonda attığı gol sayıları 4,8,3,11,18,4,6,9 dur.Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Zeynep'in son bu hafta günlük çözdüğü soru sayıları 14,18,11,13,18,15,10 dur.Buna göre bu veri grubunun tepe değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 10 kişinin katıldığı bir deneme sınavında öğrencilerin doğru cevap sayıları 42,23,48,32,27,45,21,29,42,27 dir.Buna göre bu veri grubunun açıklığı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 3,6,4,8,9 veri grubunun standart sapması ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.