Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İllerdeki okul sayıları
  • Öğrencilerin boyları.
  • Okullardaki öğrenci sayıları.
Yukarıdaki verilerden kaç tanesi sürekli veridir?
Soruyu cevapla

2. soru Ahmet'in 10 dersinin aritmetik ortalaması 81 dir.Beden ve müzik derslerinin aritmetik ortalaması 4,5 olduğuna göre bu dersler dışındaki derslerin aritmetik ortalaması kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru Musa'nın son 8 senede bir sezonda attığı gol sayıları 4,8,3,11,18,4,6,9 dur.Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru Zeynep'in son bu hafta günlük çözdüğü soru sayıları 14,18,11,13,18,15,10 dur.Buna göre bu veri grubunun tepe değeri kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru Aşağıdakilerden hangisi merkezi eğilim ölçüsü değildir? A) Aritmetik ortalama B) Açıklık C) Tepe değeri D) Ortanca değeri Soruyu cevapla

6. soru 10 kişinin katıldığı bir deneme sınavında öğrencilerin doğru cevap sayıları 42,23,48,32,27,45,21,29,42,27 dir.Buna göre bu veri grubunun açıklığı kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru 3,6,4,8,9 veri grubunun standart sapması ab olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları