Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İllerdeki okul sayıları
  • Öğrencilerin boyları.
  • Okullardaki öğrenci sayıları.
Yukarıdaki verilerden kaç tanesi sürekli veridir?
Cevabını kontrol et

2. soru Ahmet'in 10 dersinin aritmetik ortalaması 81 dir.Beden ve müzik derslerinin aritmetik ortalaması 4,5 olduğuna göre bu dersler dışındaki derslerin aritmetik ortalaması kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru Musa'nın son 8 senede bir sezonda attığı gol sayıları 4,8,3,11,18,4,6,9 dur.Buna göre bu veri grubunun ortanca değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

4. soru Zeynep'in son bu hafta günlük çözdüğü soru sayıları 14,18,11,13,18,15,10 dur.Buna göre bu veri grubunun tepe değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdakilerden hangisi merkezi eğilim ölçüsü değildir? A) Aritmetik ortalama B) Açıklık C) Tepe değeri D) Ortanca değeri Cevabını kontrol et

6. soru 10 kişinin katıldığı bir deneme sınavında öğrencilerin doğru cevap sayıları 42,23,48,32,27,45,21,29,42,27 dir.Buna göre bu veri grubunun açıklığı kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 3,6,4,8,9 veri grubunun standart sapması ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.