Kuran-ı Kerim'de Nimet kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Nimet kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 6. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 35 nolu ayeti
" Biz: Ey Âdem! Sen ve eşin (Havva) beraberce cennete yerleşin; orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yeyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz, dedik. "

Kuran-ı Kerim 7. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 40 nolu ayeti
" Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vâdettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun. "

Kuran-ı Kerim 7. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 47 nolu ayeti
" Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın. "

Kuran-ı Kerim 8. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 57 nolu ayeti
" Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve «Verdiğimiz güzel nimetlerden yeyiniz» (dedik). Hakikatta onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı. "

Kuran-ı Kerim 19. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 122 nolu ayeti
" Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın. "

Kuran-ı Kerim 23. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 150 nolu ayeti
" (Evet Resûlüm!) Nereden yola çıkarsan çık (namazda) yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yana çevirin ki, aralarından haksızlık edenler (kuru inatçılar) müstesna, insanların aleyhinizde (kullanabilecekleri) bir delili bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın! Yalnız benden korkun. Böylece size olan nimetimi tamamlayayım da doğru yolu bulasınız. "

Kuran-ı Kerim 33. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 211 nolu ayeti
" İsrailoğullarına sor ki kendilerine nice apaçık mucizeler verdik. Kim mucizeler kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini (âyetlerini) değiştirirse bilsin ki Allah'ın azabı şiddetlidir. "

Kuran-ı Kerim 37. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 231 nolu ayeti
" Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Fakat haksızlık ederek ve zarar vermek için onları nikâh altında tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak kendine kötülük etmiş olur. Allah'ın âyetlerini eğlenceye almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, (size verdiği hidayeti), size öğüt vermek üzere indirdiği Kitab'ı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun. Bilesiniz ki Allah, her şeyi bilir. "

Kuran-ı Kerim 63. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 103 nolu ayeti
" Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. "

Kuran-ı Kerim 68. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 145 nolu ayeti
" Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız. "

Kuran-ı Kerim 68. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 148 nolu ayeti
" Allah da onlara dünya nimetini ve (daha da önemlisi,) ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah, iyi davrananları sever. "

Kuran-ı Kerim 72. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 171 nolu ayeti
" Onlar, Allah'tan gelen nimet ve keremin; Allah'ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 73. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 174 nolu ayeti
" Bunun üzerine, kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 98. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 130 nolu ayeti
" Eğer (eşler) birbirinden ayrılırsa Allah, bol nimetinden her birini zenginleştirir (diğerine muhtaç olmaktan kurtarır); Allah'ın lütfu geniş, hikmeti büyüktür. "

Kuran-ı Kerim 106. sayfasında bulunan,Maide süresinin 3 nolu ayeti
" Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. "

Kuran-ı Kerim 107. sayfasında bulunan,Maide süresinin 6 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı da (yıkayın). Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta, yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsî birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz. "

Kuran-ı Kerim 107. sayfasında bulunan,Maide süresinin 7 nolu ayeti
" Allah'ın size olan nimetini, «Duyduk ve kabul ettik» dediğiniz zaman sizi bununla bağladığı (O'na verdiğiniz) sözü hatırlayın ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, kalblerin içindekini bilmektedir. "

Kuran-ı Kerim 108. sayfasında bulunan,Maide süresinin 11 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini unutmayın; hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de Allah, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun ve müminler yalnızca Allah'a güvensinler. "

Kuran-ı Kerim 110. sayfasında bulunan,Maide süresinin 20 nolu ayeti
" Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın size (lütfettiği) nimetini hatırlayın; zira O, içinizden peygamberler çıkardı ve sizi hükümdarlar kıldı. Âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. "

Kuran-ı Kerim 118. sayfasında bulunan,Maide süresinin 65 nolu ayeti
" Eğer ehl-i kitap iman edip (kötülüklerden) sakınsalardı, herhalde (geçmiş) kötülüklerini örter ve onları nimeti bol cennetlere sokardık. "

Kuran-ı Kerim 125. sayfasında bulunan,Maide süresinin 110 nolu ayeti
" Allah o zaman şöyle diyecek: «Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrail) ile desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını (seni öldürmekten) engellemiştim; kendilerine apaçık deliller (mucizeler) getirdiğin zaman içlerinden inkâr edenler, «Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir» demişlerdi. "

Kuran-ı Kerim 148. sayfasında bulunan,En'am süresinin 154 nolu ayeti
" Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla Musa'ya da Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik. Umulur ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına iman ederler. "

Kuran-ı Kerim 158. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 69 nolu ayeti
" Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir (kitap) gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki O sizi, Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.» "

Kuran-ı Kerim 159. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 74 nolu ayeti
" Düşünün ki, (Allah) Âd kavminden sonra yerlerine sizi getirdi. Ve yeryüzünde sizi yerleştirdi: Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. "

Kuran-ı Kerim 183. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 53 nolu ayeti
" Bu da, bir millet kendilerinde bulunanı (güzel ahlâk ve meziyetleri) değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir. "

Kuran-ı Kerim 189. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 21 nolu ayeti
" Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile, kendileri için, içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. "

Kuran-ı Kerim 208. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 9 nolu ayeti
" İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde, alt tarafından ırmaklar akan (saraylara) erdirir. "

Kuran-ı Kerim 218. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 93 nolu ayeti
" Andolsun biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz nimetlerden rızık verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet günü onların, aralarında ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkında hükmedecektir. "

Kuran-ı Kerim 221. sayfasında bulunan,Hud süresinin 10 nolu ayeti
" Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak, elbette «Kötülükler benden gitti» der. Çünkü o (bunu derken) şımarıktır, kibirlidir. "

Kuran-ı Kerim 235. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 6 nolu ayeti
" İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya'kub soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 255. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 6 nolu ayeti
" Hani Musa kavmine demişti ki: «Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü O, sizi işkencenin en kötüsüne sürmekte ve oğullarınızı kesip, kadınlarınızı (kızlarınızı) bırakmakta olan Firavun ailesinden kurtardı. İşte bu size anlatılanlarda, Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.» "

Kuran-ı Kerim 256. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 11 nolu ayeti
" Peygamberleri onlara dediler ki: «(Evet) biz sizin gibi bir insandan başkası değiliz. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkân yoktur. Müminler ancak Allah'a dayansınlar.» "

Kuran-ı Kerim 258. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 28 nolu ayeti
" Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi? "

Kuran-ı Kerim 259. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 34 nolu ayeti
" O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür! "

Kuran-ı Kerim 259. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 37 nolu ayeti
" «Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin (Kâbe'nin) yanında, ziraat yapılmayan bir vâdiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver! Umulur ki bu nimetlere şükrederler.» "

Kuran-ı Kerim 267. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 14 nolu ayeti
" İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası) çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde (suları) yara yara gittiklerini de görüyorsun. (Bütün bunlar) onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. "

Kuran-ı Kerim 268. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 18 nolu ayeti
" Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir. "

Kuran-ı Kerim 271. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 53 nolu ayeti
" Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarırsınız. "

Kuran-ı Kerim 273. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 71 nolu ayeti
" Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyle iken Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar? "

Kuran-ı Kerim 273. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 72 nolu ayeti
" Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? "

Kuran-ı Kerim 275. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 81 nolu ayeti
" Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor. "

Kuran-ı Kerim 275. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 83 nolu ayeti
" Onlar Allah'ın nimetini bilirler (itiraf ederler). Sonra da onu inkâr ederler. Onların çoğu kâfirdir. "

Kuran-ı Kerim 279. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 112 nolu ayeti
" Allah, (ibret için) bir ülkeyi örnek verdi: Bu ülke güvenli, huzurlu idi; ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Allah da onlara, yaptıklarından ötürü açlık ve korku sıkıntısını tattırdı. "

Kuran-ı Kerim 279. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 114 nolu ayeti
" Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, onun nimetine şükredin. "

Kuran-ı Kerim 280. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 121 nolu ayeti
" Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. "

Kuran-ı Kerim 282. sayfasında bulunan,İsra süresinin 12 nolu ayeti
" Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim, Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik. İşte biz, her şeyi açık açık anlattık. "

Kuran-ı Kerim 289. sayfasında bulunan,İsra süresinin 83 nolu ayeti
" İnsana nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirip yan çizer; ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. "

Kuran-ı Kerim 302. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 95 nolu ayeti
" Dedi ki: «Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım.» "

Kuran-ı Kerim 308. sayfasında bulunan,Meryem süresinin 58 nolu ayeti
" İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail (Ya'kub) 'in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara, çok merhametli olan Allah'ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. "

+ Dikkat.Secde ayetdir.Tilavet secdesi hakkında bilgi için tıklayınız.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
  • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
  • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
  • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
  • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
  • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
  • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
  • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 320. sayfasında bulunan,Taha süresinin 131 nolu ayeti
" Sakın, kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! Rabbinin nimeti hem daha hayırlı, hem de daha süreklidir. "

Kuran-ı Kerim 330. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 102 nolu ayeti
" Bunlar onun uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedî kalırlar. "

Kuran-ı Kerim 360. sayfasında bulunan,Furkan süresinin 18 nolu ayeti
" Onlar: Seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz; fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda (seni) anmayı unuttular ve helâki hak eden bir kavim oldular, derler. "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 22 nolu ayeti
" O nimet diye başıma kaktığın ise, (aslında) İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. "

Kuran-ı Kerim 374. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 205,206 nolu ayeti
" Ne dersin! Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak, sonra tehdit edilmekte oldukları (azap) başlarına gelse! "

Kuran-ı Kerim 375. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 207 nolu ayeti
" Faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaktır. "

Kuran-ı Kerim 377. sayfasında bulunan,Neml süresinin 19 nolu ayeti
" (Süleyman) onun sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki: Ey Rabbim! Beni, gerek bana gerekse ana-babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya muvaffak kıl. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat. "

Kuran-ı Kerim 386. sayfasında bulunan,Kasas süresinin 17 nolu ayeti
" Musa: Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki, artık suçlulara (ve suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi. "

Kuran-ı Kerim 403. sayfasında bulunan,Ankebut süresinin 67 nolu ayeti
" Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, bizim (Mekke'yi) güven içinde kudsî bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? "

Kuran-ı Kerim 404. sayfasında bulunan,Rum süresinin 15 nolu ayeti
" İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır. "

Kuran-ı Kerim 410. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 8,9 nolu ayeti
" Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. "

Kuran-ı Kerim 412. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 20 nolu ayeti
" Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır. "

Kuran-ı Kerim 418. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 9 nolu ayeti
" Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. "

Kuran-ı Kerim 422. sayfasında bulunan,Ahzap süresinin 37 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye: Eşini yanında tut, Allah'tan kork! diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana lâyık olan Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikâhladık ki evlâtlıkları, karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde (o kadınlarla evlenmek isterlerse) müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. "

Kuran-ı Kerim 433. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 3 nolu ayeti
" Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz! "

Kuran-ı Kerim 437. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 34 nolu ayeti
" (Cennette şöyle) derler: Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. "

Kuran-ı Kerim 443. sayfasında bulunan,Yasin süresinin 55 nolu ayeti
" O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler. "

Kuran-ı Kerim 447. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 56,57 nolu ayeti
" «Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (cehenneme) getirilenlerden olurdum» dedi. "

Kuran-ı Kerim 447. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 62,63 nolu ayeti
" Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık. "

Kuran-ı Kerim 449. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 114 nolu ayeti
" Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. "

Kuran-ı Kerim 458. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 8 nolu ayeti
" İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için O'na eşler koşar. (Ey Muhammed!) De ki: Küfrünle biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak cehennem ehlindensin! "

Kuran-ı Kerim 463. sayfasında bulunan,Zümer süresinin 49 nolu ayeti
" İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra, kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimiz vakit, «Bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir» der. Hayır o, bir imtihandır, fakat çokları bilmezler. "

Kuran-ı Kerim 481. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 51 nolu ayeti
" İnsana bir nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona bir şer dokunduğu zaman da yalvarıp durur. "

Kuran-ı Kerim 485. sayfasında bulunan,Şura süresinin 23 nolu ayeti
" İşte Allah'ın, iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimet budur. De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. "

Kuran-ı Kerim 492. sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 59 nolu ayeti
" O, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. "

Kuran-ı Kerim 496. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 25,26,27 nolu ayeti
" Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. "

Kuran-ı Kerim 503. sayfasında bulunan,Ahkaf süresinin 15 nolu ayeti
" Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım. "

Kuran-ı Kerim 510. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 2 nolu ayeti
" Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. "

Kuran-ı Kerim 511. sayfasında bulunan,Fetih süresinin 15 nolu ayeti
" Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar: Bırakın, biz de arkanıza düşelim, diyeceklerdir. Onlar, Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: «Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz! Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur.» Onlar size: Hayır, bizi kıskanıyorsunuz, diyeceklerdir. Bilâkis onlar, pek az anlayan kimselerdir. "

Kuran-ı Kerim 515. sayfasında bulunan,Hucurat süresinin 8 nolu ayeti
" Bu, Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah alîmdir, hakîmdir. "

Kuran-ı Kerim 523. sayfasında bulunan,Tur süresinin 17,18 nolu ayeti
" Şüphesiz (kötülüklerden) korunanlar Rablerinin kendilerine verdikleriyle sevinerek cennetlerde ve nimet içindedirler. (Zira) Rableri onları, cehennem azabından korumuştur. "

Kuran-ı Kerim 527. sayfasında bulunan,Necm süresinin 55 nolu ayeti
" Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin. "

Kuran-ı Kerim 529. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 34,35 nolu ayeti
" Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak Lût ailesi müstesna, katımızdan bir nimet olarak onları seher vaktinde kurtardık. Biz şükredeni işte böyle mükâfatlandırırız. "

Kuran-ı Kerim 530. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 13 nolu ayeti
" O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 530. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 16 nolu ayeti
" O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 18 nolu ayeti
" Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 21 nolu ayeti
" O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 23 nolu ayeti
" Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 25 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 28 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 30 nolu ayeti
" O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 32 nolu ayeti
" Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 34 nolu ayeti
" Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 36 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 38 nolu ayeti
" Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 40 nolu ayeti
" O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 42 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 45 nolu ayeti
" Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 47 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 49 nolu ayeti
" Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 51 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 53 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 55 nolu ayeti
" Öyleyken Rabinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 57 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 59 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 61 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 63 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 65 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 67 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 69 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 71 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 73 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 75 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 533. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 77 nolu ayeti
" Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 539. sayfasında bulunan,Hadid süresinin 23 nolu ayeti
" (Allah bunu) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. "

Kuran-ı Kerim 563. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 1,2 nolu ayeti
" Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki (Resûlüm), sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin. "

Kuran-ı Kerim 564. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 34 nolu ayeti
" Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. "

Kuran-ı Kerim 565. sayfasında bulunan,Kalem süresinin 49 nolu ayeti
" Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı. "

Kuran-ı Kerim 568. sayfasında bulunan,Mearic süresinin 38 nolu ayeti
" Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor? "

Kuran-ı Kerim 573. sayfasında bulunan,Müzzemmil süresinin 11 nolu ayeti
" Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. "

Kuran-ı Kerim 578. sayfasında bulunan,İnsan süresinin 20 nolu ayeti
" Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün. "

Kuran-ı Kerim 587. sayfasında bulunan,Mutaffifin süresinin 24 nolu ayeti
" Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. "

Kuran-ı Kerim 593. sayfasında bulunan,Fecr süresinin 15 nolu ayeti
" İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde «Rabbim bana ikram etti» der. "

Kuran-ı Kerim 595. sayfasında bulunan,Leyl süresinin 19,20,21 nolu ayeti
" Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır. "

Kuran-ı Kerim 596. sayfasında bulunan,Duha süresinin 11 nolu ayeti
" Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. "

Kuran-ı Kerim 600. sayfasında bulunan,Tekasür süresinin 5,6,7,8 nolu ayeti
" Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, (orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Diyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.