Olasılık soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Basketçinin topu potaya atmasında basket olma olasılığı 12 ve basket olmama olasılığı da 12 dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 772 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 5 mavi , 7 kırmızı ve 2 sarı topun bulunduğu bir torbadan sarı top çekilmesi olayının çıktısı kaç tanedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 207 doğru , 592 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir rakam tutma olayının kaç çıktı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 294 doğru , 300 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru NAMAZ kelimesini oluşturan harfler kağıtlara yazılıp torbaya atılmıştır.Torbadan çekilen harfin A olması olayının çıktı ikidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 447 doğru , 155 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir madeni paranın atılmasında iki çıktı vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 523 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir olaydaki her bir çıktının olasılığı eşit ise bu olaya eş olasılıklı olay denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 391 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru a dan z ye kadarki harflerin yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın ünlü harf olma olasılığı ile ünsüz harf olma olasılığı eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 350 doğru , 70 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 21 den 30 a kadar on sayının yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan seçilen kağıdın tek sayı olma olasılığı , çift sayı olma olasılığından fazladır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 251 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir okuldaki öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu listeden rastgele seçim yapıldığında seçilen ismin öğrenci olma olasılığı daha yüksektir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 281 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Eşit şansa sahip bir olayda her bir çıktının olasılık değeri 1çıktı sayısı dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 257 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Sayıların yazılı olduğu kağıtların olduğu torbadan , torbada bulunan 13 ün seçilme olasılığı 110 dir.
Buna göre bu torbada en az kaç sayı vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 185 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Musa seyahat aracını bir bilgisayar programı ile rastgele seçecektir.Programda uçak , gemi , otobüs , otomobil ve tren vardır.
Buna göre programın treni seçme olasılığı kaçtır?
A) 0 B) 1 C) 15 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 305 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir olayın olma olasılığı 2 olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 194 doğru , 145 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1 dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 258 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Atılan bir madeni paranın tura gelme olasılığı 12 ve yazı gelme olasılığı da 2 dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 245 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru RAMAZANDA ORUÇ kelimelerindeki harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , alınan bir kağıdın A harfi olma olasılığı ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 117 doğru , 111 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir sınıftaki 37 öğrencinin 11 inde cep telefonu bulunmaktadır.Ayağa kaldırılan bir öğrencinin cep telefonunun olmama olasılığı kaçtır? A) 111 B) 137 C) 1137 D) 2637 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 172 doğru , 137 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir mağazanın sattığı televizyonların % 15 i bozuktur.
Bu mağazadan televizyon alan Adem'in televizyonun bozuk olma olasılığı a20 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 104 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru
Yukarıdaki hedef tahtasında mavi kısmın yarı çapı 10 cm , kırmızı kısmın yarı çapı ise 2 cm dir.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere , bu hedef tahtasını vuran bir okun kırmızı kısmı vurma olasılığı ab olduğuna göre a+b en az kaçtır? (𝜋 yerine 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 157 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Bir kelimede bulunan harfler kağıtlara yazılmış ve bir torbaya atılmıştır.Alınan bir harfin E harfi olma olasılığı 38 tür.
Buna göre kelimede en az kaç E harfi vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 149 doğru , 54 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 1 tane portakal 4 tane elmanın bulunduğu bir tabaktan alınan meyvenin portakal olma olasılığı 15 ve portakal olmama olasılığı da 45 tür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 192 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.