Ondalık gösterim

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

5. sınıf ondalık gösterim , 6. sınıf ondalık gösterim ,

- TEST SAYFA ADLARI

5. sınıf : Ondalık gösterim soruları , 5. sınıf ondalık gösterim soruları , Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama çıkarma problemleri

6. sınıf : 6. sınıf ondalık gösterim testi , 6. sınıf ondalık ifadeli problemler , Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemler , Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma bölme soruları

- KAZANIM

- 5.sınıf Ondalık Gösterim

 1. Terimler: Ondalık gösterim, tam kısım, ondalık kısım
 2. Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler.
  1. Ondalık gösterimin kesrin farklı bir ifade biçimi olduğu fark ettirilir.
  2. Modeller kullanılarak ondalık gösterim ile kesirler arasında ilişki kurmaları sağlanır.
  3. Paydası 10,100 veya 1000 olan kesir modelleri ile etkinlikler yapılır.
  4. Ondalık gösterimlerin okunuşları üzerinde durulur. Örneğin 5,2 sayısı, "beş tam onda iki" şeklinde okunur.
  5. Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan sayılarla çalışma yapılır.
 3. Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. Basit kesirlerle ya da tam sayılı kesirlerle yazma çalışmaları yapılır.
 4. Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar.Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık gösterimlerle sınırlı kalınır.
 5. Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
  1. Kesirleri paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletirken modeller kullanmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
  2. Ondalık gösterimleri tam sayılı kesirlerle ilişkilendirir. Örneğin 3,5 = 3 1/2 yönelik çalışmalar yapılır.
 6. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
 7. Sıralama yapılırken eşit, büyük veya küçük sembollerinden uygun olan kullanılır.
 8. Uygun kesir modellerinden de yararlanılır.
 9. Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık gösterimlerle sınırlı kalınır.
 10. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
  1. Toplama ve çıkarma işlemlerinde virgüllerin neden alt alta gelmesi gerektiği ele alınır.
  2. a) Toplama ve çıkarma işlemlerinin kesirlerle yapılan işlemlerle ilişkilendirilmesi gibi durumlar da incelenir.
  3. a) Paralarımızla ilgili lira-kuruş ilişkisini ifade eden ondalık gösterim çalışmalarına da yer verilir.

- 6.sınıf Ondalık Gösterim

 1. Terimler veya kavramlar: çözümleme
 2. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
  1. Kesir gösteriminin aynı zamanda bölme işlemini de ifade ettiği vurgulanır. Örneğin 9/2 kesri aynı zamanda 9’un 2’ye bölünmesi anlamını taşır. Bu kazanım kapsamında tam bölünemeyen doğal sayılarla bölme işlemi yapmaya yönelik çalışmalara da yer verilir. Bölme işleminde virgül kullanımı üzerinde durulur. Virgülden sonra en çok üç basamaklı sayılarla sınırlı kalınır.
  2. Devirli ondalık gösterimler tanıtılır fakat devirli ondalık gösterimlerin kesre dönüştürülmesine girilmez.
 3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. Örneğin 253,47=2.100 + 5 .10 + 3 .1 + 4 . 1/10 + 7 .1/100 , 253,47=2.100 + 5 .10 + 3 .1 + 4 . 0,1 + 7 . 0,01
 4. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.Sayıları yuvarlamanın sağladığı kolaylıklar üzerinde durulur.
 5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
  1. Çarpma işleminin anlamlandırılmasına yönelik çalışmalara yer verilir.
  2. Bir doğal sayı 1’den küçük bir ondalık ifadeyle çarpıldığında sonucun o sayıdan küçük olduğunun fark edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
 6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.Bölme işleminin anlamlandırılmasına yönelik çalışmalara yer verilir.
 7. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
 8. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.0,1; 0,25; 0,5 gibi ondalık gösterimlerin kullanılabileceği günlük hayata ilişkin tahminlerle sınırlı kalınır.
 9. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.