Ondalık gösterim testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 11,9 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) on bir tam onda dokuz B) on bir tam binde dokuz C) on bir tam yüzde dokuz Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 128 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 1,1 B) 0,1 C) 1,01 D) 1,001 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 0,113 B) 1,013 C) 1,13 D) 1,3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 25 100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 10,25 B) 2,5 C) 25,100 D) 0,25 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 7 7 10 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,007 B) 7,07 C) 7,7 D) 0,7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 0,7 ❓ 0,08 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 3,4 ❓ 3,44 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Okunuşu "dokuz tam yüzde üç" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 9,3 B) 9,003 C) 93 D) 9,03 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
13,5 < 13,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıda modellenmiş olan sayı seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A) 1,23 B) 1,023 C) 1,25 D) 1,025 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 5 72 1000 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,72 B) 5,072 C) 5,72 D) 57,2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
1,72 > 1,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 58,11 sayısının ondalık kısmı aşağıdakilerden hangisidir? A) 58 B) 11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 246,315 sayısının onda birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 3,25 + 1,32 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 4,67 B) 4,57 C) 4,5 D) 4,47 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 50 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 5,7 - 2,4 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 3,2 B) 3,3 C) 3,1 D) 3,4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru   5,8 + 47,38 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 52,46 B) 53,18 C) 53,46 D) 52,18 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 2 3 50 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,6 B) 2,006 C) 2,06 D) 26 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 12,98 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 53,129 sayısının binde birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,009 B) 0,09 C) 0,9 D) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 82,395 sayısının birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ilk rakam birler basamağındadır?
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru 4 10 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4,004 B) 4,4 C) 4,04 D) 44 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru 6 9 30 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 6,03 B) 6,003 C) 63 D) 6,3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru 45,89 sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru 87,428 sayısının birler basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,7 B) 0,07 C) 7 D) 70 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 1,02 B) 1,3 C) 1,2 D) 1,1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru Ondalık gösterimde virgülün solundaki rakamlar sayının tam kısmıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru 41,37 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru 5,7 , 5,71 , 5,07 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 5,07 > 5,7 > 5,71 B) 5,07 < 5,7 < 5,71 C) 5,71 < 5,7 < 5,07 D) 5,7 > 5,71 > 5,07 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 7,3 B) 7,121 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru 0,23 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et

Bu soruya 20 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru 76,38 sayısının onlar basamağındaki rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 80 B) 70 C) 0,7 D) 0,8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru 4,06 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 14 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru 15 25 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,6 B) 0,06 C) 0,006 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru 6 30 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,02 B) 0,002 C) 0,2 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru İsa bugün 24,02 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 2,15 dakika daha az okumuştur.
Buna göre Musa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru 82 kuruş kaç liradır? A) 0,082 B) 0,82 C) 8,2 D) 820 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru 🏃
Zekeriya iki günde toplam 14,28 km mesafe koşmuştur.İlk günde 6,2 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru Davut deposunda 38,06 L benzin olan arabası ile yol almıştır.Hiç benzin almayan Davut'un arabasının deposunda 16,7 L benzin kalmıştır.
Tüketilen benzinin miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Elif annesinden 34,85 kg daha hafiftir.Annesi 64,3 kg olduğuna göre Elif'in kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Salih kitapçıdan 19,23 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 13,4 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların toplam tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru 1,2 I II 2,08 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre II ve IV nolu kutulardaki sayıların toplamının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir?
A) 1,45 B) 1,50 C) 1,55 D) 1,60 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir?
A) 2 B) 1,85 C) 1,90 D) 1,95 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.