Ondalık gösterimle toplama çıkarma soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İsa bugün 32,3 dakika Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Musa ise İsa'nın okuduğu süreden 7,23 dakika daha az okumuştur.
Buna göre İsa'nın Kuranı Kerim okuduğu sürenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 0,95 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et

Bu soruya 9 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 25 kuruş kaç liradır? A) 0,025 B) 0,25 C) 2,5 D) 250 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru cevap verilmiştir.

4. soru 1,04 lira kaç kuruştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 6,01 + 2,197 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 8,207 B) 8,198 C) 8,217 D) 8,108 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 96,54 +   8,7 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 104,61 B) 105,24 C) 104,24 D) 105,61 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 87,6 + 37,528 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 124,534 B) 125,534 C) 124,588 D) 125,128 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru cevap verilmiştir.

8. soru 17,2 -   5,205 Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? A) 12,203 B) 11,995 C) 11,203 D) 12,995 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 1,42 I II 2,33 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların toplamı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 🏃
Zekeriya iki günde toplam 15,306 km mesafe koşmuştur.İlk günde 8,7 km koştuğuna göre ikinci günde koştuğu mesafenin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Firdevs bugün kumbarasına 5,2 lira atmış ve kumbarasındaki para 38,13 lira olmuştur.Buna göre bugün para atılmadan önce kumbaradaki para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Elif annesinden 47,15 kg daha hafiftir.Annesi 69,9 kg olduğuna göre Elif'in kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

13. soru Davut deposunda 39,08 L benzin olan arabası ile yol almıştır.Hiç benzin almayan Davut'un arabasının deposunda 13,7 L benzin kalmıştır.
Tüketilen benzinin miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

14. soru Bir kazağın fiyatı 33,29 lira iken indirim olmuş ve fiyatı 28,07 lira olmuştur.Buna göre indirim miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

15. soru Bir kitabın fiyatı 38,19 lira iken zam olmuş ve fiyatı 47,5 lira olmuştur.Buna göre zam miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

16. soru Annelerine 98,9 liralık hediye almak için Mümin 27,5 lira , Mümine 41,25 lira toplamıştır.Geri kalan kısmı babası vermiştir.Babasının verdiği para miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

17. soru Bir kablodan 23,05 m kablo kesildi 72,1 m kablo kaldı.Kablo kesilmesinden önceki kablo uzunluğunun tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

18. soru 14,3 litre süt olan bir depoya bir miktar süt konuldu depoda 51,35 litre süt oldu.Bu depoya konulan sütün miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

19. soru Karışık bir kuruyemişte 1,3 kg leblebi ve leblebiden 0,46 kg daha fazla kuru üzüm vardır.Karışımdaki kuru üzümün kütlesinin tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

20. soru Bir bahçede çim ekili olmayan kısmın alanı 59,05 m2 dir.Çim ekili kısmın alanı ise çim ekili olmayan kısmın alanından 17,5 m2 daha azdır.
Buna göre çim ekili kısmın alanının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

21. soru 84,5 lirası olan Hatice marketten 14,7 liralık meyve ve 26,42 liralık sebze almıştır.Yaptığı alışveriş sonunda kalan parasının miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

22. soru Salih kitapçıdan 19,61 liralık matematik kitabı ve matematik kitabından 14,5 lira daha fazla olan Türkçe kitap almıştır.Salih'in aldığı kitapların tutarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Bir bidondan 7,05 litre ve 8,2 litre su alındıktan sonra bidonda 3,9 litre su kaldı.Su alımından önce bidondaki su miktarının tam kısmındaki sayı ile ondalık kısmındaki sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.