Ondalık gösterimli sayıları karşılaştırma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
2,25 < 2,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 0,7 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
9,8 > 9,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2,54 ❓ 2,56 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 4 ❓ 3,9 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 1,55 B) 1,50 C) 1,60 D) 1,65 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 4,1 B) 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 0,35 B) 0,3 C) 0,4 D) 0,45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 5,47 B) 5,4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 6,14 ❓ 6,13 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 3,33 ❓ 3,333 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 1,111 B) 1,11 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 1,22 B) 1,222 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 6,2 , 6,21 , 6,02 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 6,02 > 6,2 > 6,21 B) 6,02 < 6,2 < 6,21 C) 6,21 < 6,2 < 6,02 D) 6,2 > 6,21 > 6,02 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 7,5 ❓ 7,4 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru cevap verilmiştir.

16. soru 5,79 ❓ 5,784 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 1,05 B) 1,5 C) 1,6 D) 1,4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.