Ondalık gösterimli sayıları karşılaştırma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
2,25 < 2,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Soruyu cevapla

2. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 0,7 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,5 Soruyu cevapla

3. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
9,8 > 9,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Soruyu cevapla

4. soru 2,54 ❓ 2,56 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Soruyu cevapla

5. soru 4 ❓ 3,9 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Soruyu cevapla

6. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 1,55 B) 1,50 C) 1,60 D) 1,65 Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 4,1 B) 4 Soruyu cevapla

8. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 0,35 B) 0,3 C) 0,4 D) 0,45 Soruyu cevapla

9. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 5,47 B) 5,4 Soruyu cevapla

10. soru 6,14 ❓ 6,13 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Soruyu cevapla

11. soru 3,33 ❓ 3,333 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Soruyu cevapla

12. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 1,111 B) 1,11 Soruyu cevapla

13. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 1,22 B) 1,222 Soruyu cevapla

14. soru 6,2 , 6,21 , 6,02 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 6,02 > 6,2 > 6,21 B) 6,02 < 6,2 < 6,21 C) 6,21 < 6,2 < 6,02 D) 6,2 > 6,21 > 6,02 Soruyu cevapla

15. soru 7,5 ❓ 7,4 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Soruyu cevapla

16. soru 5,79 ❓ 5,784 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

17. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 1,05 B) 1,5 C) 1,6 D) 1,4 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları