Ondalık gösterimli sayıları karşılaştırma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
2,25 < 2,abc ifadesini sağlayan en küçük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et

2. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 0,7 B) 0,4 C) 0,6 D) 0,5 Cevabını kontrol et

3. soru a , b , c birbirinden farklı birer rakamdır.
9,8 > 9,abc ifadesini sağlayan en büyük sayıdaki a,b ve c rakamlarının sayı değerlerinin toplamı (a+b+c) kaçtır?
Cevabını kontrol et

4. soru 2,54 ❓ 2,56 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et

5. soru 4 ❓ 3,9 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et

6. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 1,55 B) 1,50 C) 1,60 D) 1,65 Cevabını kontrol et

7. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 4,1 B) 4 Cevabını kontrol et

8. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasında olabilir ? A) 0,35 B) 0,3 C) 0,4 D) 0,45 Cevabını kontrol et

9. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 5,47 B) 5,4 Cevabını kontrol et

10. soru 6,14 ❓ 6,13 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et

11. soru 3,33 ❓ 3,333 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et

12. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 1,111 B) 1,11 Cevabını kontrol et

13. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 1,22 B) 1,222 Cevabını kontrol et

14. soru 6,2 , 6,21 , 6,02 sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? A) 6,02 > 6,2 > 6,21 B) 6,02 < 6,2 < 6,21 C) 6,21 < 6,2 < 6,02 D) 6,2 > 6,21 > 6,02 Cevabını kontrol et

15. soru 7,5 ❓ 7,4 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) > B) < Cevabını kontrol et

16. soru 5,79 ❓ 5,784 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru 0 1 2 Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır? A) 1,05 B) 1,5 C) 1,6 D) 1,4 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.