Oran orantı problemleri

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Saatte 40 L su akıtan 5 musluk bir havuzu 7 saatte doldurmaktadır.Bu musluklar kaldırılmış ve yerine her biri saatte 70 L su akıtan 2 musluk konulmuştur.Buna göre bu iki musluk havuzu kaç saatte doldurur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aynı nitelikteki 12 işçi günde 8 saat çalışarak 4 günde 1000 adet ürün üretmiştir.Firma aynı nitelikte 4 işçi almış ve çalışma saatini 2 saat düşürmüştür.Bu durumda 1500 adet ürün kaç günde üretilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Ahmet'in son üç gündeki koşu bilgileri aşağıdaki gibidir.
  • Pazartesi günü koştuğu mesafenin Salı günü koştuğu mesafeye oranı 53 dir.
  • Salı günü koştuğu mesafenin Çarşamba günü koştuğu mesafeye oranı 23 dür.
Ahmet üç günde toplam 7500 m mesafe koştuğuna göre Pazartesi günü kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Zeynep markette 1,35 TL ye 300 gram domates ve 75 kuruşa 200 gram biber almıştır.Buna göre domatesin bir kilogramının fiyatı biberin bir kilogramının fiyatından kaç kuruş fazladır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 65 küçük çikolata 4 , 6 ve 8 yaşlarındaki üç arkadaşa yaşları ile ters orantılı olarak paylaştırılacaktır.Buna göre 4 yaşındaki kaç çikolata alır. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 18 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Birbirini çeviren diş büyüklükleri aynı iki çarkın birinde 28 , diğerinde 42 diş vardır.Küçük çark 24 tur attığında büyük çark kaç tur atmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 120 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir bisikletin arka tekerleğinin yarıçapının ön tekerleğin yarıçapına oranı 32 dir.Arka tekerlek 66 tur döndüğünde ön tekerlek kaç tur dönmüştür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru oran orantı problemleri 8. sorusunun resmi
Bir markette haftalık şeker alış ve satış miktarları yukarıdaki sütun grafiğindeki gibidir.
Bu grafiğe göre marketin 4 haftada aldığı şekerin sattığı şekere oranı a15 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.