Oran orantı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki arkadaş beraber aynı portakaldan almışlardır.
Meryem 3 kg portakal için 12 TL ödeme yapmıştır.
1 kg portakal alan Firdevs ne kadar ödeme yapmalıdır.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 786 doğru , 479 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Elektrikçi İsa 150 m kabloyu 75 TL ye satın almıştır.
1 TL ye kaç metre kablo alabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 774 doğru , 542 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru İlyas usta 14 kg demirden 2000 tane anahtarlık yapmıştır.
1 anahtarlık için kaç gram demir gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 333 doğru , 725 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Ali arabası ile 5 saatte 390 km yol almıştır.
Hızı hep aynı olan Ali 1 saatte kaç kilometre yol almıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 478 doğru , 398 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Hatice 4 günde 216 soru çözmüştür.
Her gün aynı miktarda soru çözen Hatice 1 günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 519 doğru , 282 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Tatlıcı Osman usta tatlı şerbeti için 9 litre suya 7 kg şeker koymuştur.
Şerbet eksik kaldığından biraz daha aynı şerbetten yapmak isteyen usta 1 kg şekeri ne kadar suya koymalıdır?
A) 97 L B) 79 L Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 434 doğru , 224 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Havuzun dolu kısmının boş kısmına oranı 32 tür.
Havuzda 750 L su varsa havuzun boş kısmı kaç litre su alabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 234 doğru , 552 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 28 Mayıs 2018 tarihinde oruç tutulan günlerin sayısının oruç tutulacak günlerin sayısına oranı 23 dir.
Oruç tutulan gün sayısı 12 olduğuna,oruç tutulacak gün sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 260 doğru , 289 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bakkaldaki sütlerin miktarının , meyve sularının miktarına oranı 37 tür.
Bakkalda 51 L süt varsa , bakkalda kaç litre meyve suyu vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 263 doğru , 278 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Çiftlikteki ineklerin sayısın tavukların sayısına oranı 213 dir.
Çiftlikte 65 tane tavuk varsa inek sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 248 doğru , 271 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bekir'in kilosunun Ömer'in kilosuna oranı 54 dir.
Bekir'in kilosu 80 ise , Ömer kaç kilodur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 201 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Test kitabındaki matematik soru sayısının Türkçe soru sayısına oranı 83 dir.
Matematik soru sayısı 240 ise Türkçe soru sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 224 doğru , 193 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Tarladaki domates ekili bölgenin alanının , salatalık ekili alana oranı 32 tür.
Domastes ekili bölgenin alanı 12 dönüm ise , salatalık ekili bölgenin alanı kaç dönümdür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 221 doğru , 173 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bahçedeki kiraz ağacı sayısının vişne ağacı sayısına oranı 45 tür.
Bahçede 25 tane vişne ağacı varsa kiraz ağacı sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 204 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Kasadaki bileziklerin kıymetinin kolyelerin kıymetine oranı 49 tür.
Kolyelerin kıymeti 18 000 TL ise bileziklerin kıymeti ne kadardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 153 doğru , 162 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Bir firmanın borcunun alacaklarına oranı 32 tür.
Firmanın 6000 TL alacağı olduğuna göre borcu ne kadardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 206 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı bir ilişki vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 225 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Ayşe 6 kg aldığı limondan 540 mL , 4 kg aldığı limondan ise 320 mL portakal suyu çıkarmıştır.
Meyve suyu miktarı ile limon kütlesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 86 doğru , 218 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru İki oran birbirine eşit ise doğru orantı vardır.
Yukardaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 295 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru İki çokluğun farklı değerlerinin birbirine ..... eşitse bu iki çokluk arasında doğru orantı vardır.
Yukarıdaki noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) bölümleri B) çarpımları Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 151 doğru , 112 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Elif sınavın başlangıcından 3 dakika sonra 15 soru , 10 dakika sonra ise 30 soru çözmüştür.
Elif'in çözdüğü soru ile çözüm süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 137 doğru , 217 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Taksci Süleyman dün 7 saat çalışmış ve 1050 TL kazanmıştır.Bugün ise 6 saat çalışmış ve 850 TL kazanmıştır.
Süleyman'ın kazandığı para ile çalıştığı süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 154 doğru , 166 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Yükseliği 15 cm olan bir koliye 7500 gram , yüksekliği 20 cm olan başka bir koliye ise 9000 gram eşya konulabilmektedir.
Koli yüksekliği ile koliye konulanın kütlesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 126 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru Hatice 5 kg aldığı portakaldan 350 mL , 6 kg aldığı portakaldan ise 420 mL portakal suyu çıkarmıştır.
Meyve suyu miktarı ile portakal kütlesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru
Alınan Yol Tüketilen Benzin
800 km 50 L
640 km 40 L
1120 km 70 L

Bir şirketin araçlarının son üç günde aldıkları yol ile tükettikleri benzin miktarları yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 87 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru
Saat Yol
6 480 km
4 320 km
5 400 km

Adem'in son üç günde arabasını kullandığı zaman ve aldığı yola ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre zaman ile yol arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 117 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru
Tüketilen su (TL) Kişi sayısı
19 TL 1 kişi
38 TL 2 kişi
57 TL 3 kişi

Bir apartmandaki dairelerde tüketilen su ile kişi sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Doğru orantılı olan tüketilen su ve kişi sayısının doğru orantı sabiti kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru
Çoban sayısı Kaybolan koyun sayısı
1 48
2 24
3 16
4 12

Büyük bir çiftlikte farklı sayılarda çobanlar çalışmıştır.Çiftlikteki çoban sayısı ile günlük kaybolan koyun sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre çoban sayısı ile kaybolan koyun sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru
Boyacı sayısı Bitme süresi
(gün)
2 120
3 80
4 60
5 48

Büyük bir binanın aynı hızda çalışan farklı sayılarda boyacı ile boyanma zamanını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre işçi sayısı ile işin bitme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 118 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru
Günlük çözülen soru Sınavdaki yanlış sayısı
10 18
20 9
30 6
36 5

TEOG sınavına girenlerin günlük çözdüğü soru ve TEOG sınavındaki yanlış miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre günlük çözülen soru sayısı ile sınavda yapılan yanlış sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru
Kardeş sayısı Bir kardeşe düşen pay
(TL)
1 90 000
2 45 000
3 30 000
4 22 500

Bir mirasın kardeş sayısına göre paylaştırılmasına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre kardeş sayısı ile bir kardeşe düşen miras miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 98 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru
Şişe hacmi
(mL)
Şişe adedi
250 1380
500 690
750 460
1000 345

Bir süt fabrikasında üretilen sütler her gün tek çeşit şişeye konulmaktadır.
Son dört gündeki 450 L sütün konuludğu şişe hacmi ve şişe sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre şişe hacmi ile doldurulan şişe sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru
Bilet fiyatı
(TL)
İzleyici sayısı
4 500
5 400
8 250
10 200

Bir sinemada değişik bilet fiyatlarındaki izleyici sayına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre bilet fiyatı ile izleyici sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru
Delik sayısı Havuzun boşalma süresi
1 120
2 60
3 40
4 30

Aynı büyüklükte , farklı sayıda boşaltma delikleri olan dört tam dolu havuzdaki suyun boşalma süresi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Buna göre havuzdaki delik sayısı ile tam dolu havuzun boşalması arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru Bir ton kömürü Salih tek başına 75 dakikada kömürlüğe taşımıştır.
Ertesi gün yine bir ton kömürü Salih kendisi ile aynı şekilde taşıma yapacak 2 arkadaşı ile birlikte taşımış ve 25 dakikada taşımayı bitirmiştir.
Buna göre taşıyan kişi sayısı ile işin bitirilme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 97 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru
Fiyatı Satış adedi
1250 TL 80
2000 TL 50
2500 TL 40

Bir mağazanın bu ayda sattığı cep telefonların fiyatı ve adedi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre fiyat ile adet oranları arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 98 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru Her gün günde 5 soru çözen Mümin deneme sınavında 40 yanlış yapmıştır.
Günde 50 soru çözen Mümine ise aynı sınavda 4 yanlış yapmıştır.
Buna göre günlük çözülen soru sayısı ile sınavda yapılan yanlış sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru Tam dolu bir havuzdaki sular aynı büyüklükteki 2 delikten toplam 150 dakikada boşaltmaktadır.
Havuza aynı büyüklükte üç yeni delik açılmış ve tam dolu havuzun 60 dakikada boşalması sağlanmıştır.
Buna göre havuzdaki delik sayısı ile tam dolu havuzun boşalması arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru (a ve b ile c ve d iki çokluğun farklı miktarlarını gösterden sayılardır.)
a.b = c.d ise iki çokluk arasında ters orantı vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) doğru B) yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

40. soru 1/1000 ölçekli bir haritada alanı 30 cm2 olan bir yerin alanı kaç metrekaredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

41. soru Bekir usta alanı 220 000 cm2 olan bir çatıya 500 adet kiremit döşemiştir.
Alanı 264 000 cm2 olan bir çatıya aynı kiremitten döşeyecek olan Bekir usta kaç tane kiremit almalıdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

42. soru Bir havuza 4 adet aynı türde musluktan bir saatte 700 L su doldurulmuştur.
Aynı musluktan 6 tane musluk olsaydı bir saatte ne kadar su dolardı?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 45 doğru , 119 yanlış cevap verilmiştir.

43. soru Zeynep 8 limondan 560 mL limonata yapmıştır.
Zeynep her bir limondan eşit miktarda limonata yapabildiğine göre 10 limon sıksaydı kaç mililitre limonata yapabilirdi?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

44. soru Boyları 0,7 , 1,4 ve 2,1 mt olan üç ağaç boyları ile doğru orantılı olarak meyve vermektedir.
2,1 metrelik ağaç 90 kg meyve verdiğine göre üç ağaç toplam kaç kg. meyve vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

45. soru Bir inşaat şirketi çimento ile kumu 13 oranında karıştırmaktadır.400 kg lık bir karışımda kaç kg kum vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 127 yanlış cevap verilmiştir.

46. soru Bugün pantolona % 5 indirim geldi pantolonun fiyatı 66,5 TL oldu.Pantolon dün ne kadardı? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

47. soru Bugün benzine % 8 zam geldi litresi 5,4 TL oldu.Benzinin litresi dün kaç liraydı? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

48. soru Dün bir miktar kömürü Salih tek başına 52 dakikada kömürlüğe taşımıştır.
Bugün yine aynı miktarda kömür Salih ile hızda taşıma yapan bir kaç kişi 13 dakikada taşımıştır.
Buna göre bugün kömürü kaç kişi taşımıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 43 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

49. soru Sabah bir süt fabrikasındaki bir miktar süt 500 mL lik 300 şişeye doldurulmuştur.
Öğleden sonra ise aynı miktardaki süt farklı hacimdeki 600 şişeye doldurulmuştur.
Buna göre öğleden sonra doldurulan şişelerin hacimleri kaç mililitredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

50. soru Tam dolu bir havuzdaki sular aynı büyüklükteki tek delikten 200 dakikada boşaltmaktadır.
Havuza aynı büyüklükte kaç tane yeni delik açılırsa tam dolu havuzdaki sular 40 dakikada boşalır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

51. soru
Boyacı sayısı Bitme süresi
(gün)
2 90
3 60
4 45
? 20

Büyük bir binanın aynı hızda çalışan farklı sayılarda boyacı ile boyanma zamanını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre işin bitme süresi 20 gün iken kaç tane boyacı çalışmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

52. soru
Kardeş sayısı Bir kardeşe düşen pay
(TL)
1 120 000
2 60 000
3 40 000
? 12 000

Bir mirasın kardeş sayısına göre paylaştırılmasına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre kardeş sayısı kaç olunca her bir kardeş 12 000 TL mirastan pay almaktadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

53. soru Gerçek alanı 3 m2 olan bir yer haritada 1 cm2 alanına sahiptir.
Buna göre bu haritanın ölçeği nedir?
A) 1/3 B) 1/30000 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.