Orantı tespiti soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Çoban sayısı Kaybolan koyun sayısı
1 72
2 36
3 24
4 18

Büyük bir çiftlikte farklı sayılarda çobanlar çalışmıştır.Çiftlikteki çoban sayısı ile günlük kaybolan koyun sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre çoban sayısı ile kaybolan koyun sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Elif sınavın başlangıcından 2 dakika sonra 10 soru , 10 dakika sonra ise 50 soru çözmüştür.
Elif'in çözdüğü soru ile çözüm süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Taksci Süleyman dün 8 saat çalışmış ve 960 TL kazanmıştır.Bugün ise 6 saat çalışmış ve 660 TL kazanmıştır.
Süleyman'ın kazandığı para ile çalıştığı süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Kişi sayısı Taşıma süresi
(dk)
1 24
2 12
3 8
4 6

2 ton kömürün her biri aynı hızda çalışan farklı sayıdaki kişilerle taşınmasında taşıma süresini gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre taşıyan kişi sayısı ile işin bitirilme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Her gün günde 5 soru çözen Mümin deneme sınavında 40 yanlış yapmıştır.
Günde 50 soru çözen Mümine ise aynı sınavda 4 yanlış yapmıştır.
Buna göre günlük çözülen soru sayısı ile sınavda yapılan yanlış sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Yükseliği 15 cm olan bir koliye 7500 gram , yüksekliği 20 cm olan başka bir koliye ise 10 000 gram eşya konulabilmektedir.
Koli yüksekliği ile koliye konulanın kütlesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Fiyatı Satış adedi
1000 TL 250
900 TL 300
800 TL 400

Bir mağazanın bu ay sattığı cep telefonların fiyatı ve adedi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre fiyat ile adet oranları arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru (a ve b ile c ve d iki çokluğun farklı miktarlarını gösterden sayılardır.)
a.b = c.d ise iki çokluk arasında ters orantı vardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) doğru B) yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru
Fiyatı Satış adedi
1200 TL 400
800 TL 600
1600 TL 300

Bir mağazanın bu ayda sattığı cep telefonların fiyatı ve adedi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre fiyat ile adet oranları arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 2 badanacı 500 m2 lik bir binayı 9 günde boyamışlardır.
Yine aynı büyüklükteki bir binayı aynı hızda çalışan 6 badanacı 3 günde bitirmiştir.
Buna göre badanacı sayısı ile işin bitme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Babalarından kalan miras 2 kardeşe 20 000 er TL olacak şekilde paylaştırılmıştır.
Kardeş sayısı 5 olsaydı her kardeşe 8000 TL para miras kalacaktı.
Buna göre kardeş sayısı ile bir kardeşe düşen miras miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Şişe hacmi
(mL)
Şişe adedi
250 1380
500 690
750 460
1000 345

Bir süt fabrikasında üretilen sütler her gün tek çeşit şişeye konulmaktadır.
Son dört gündeki 450 L sütün konuludğu şişe hacmi ve şişe sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre şişe hacmi ile doldurulan şişe sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Ayşe 6 kg aldığı limondan 540 mL , 4 kg aldığı limondan ise 320 mL portakal suyu çıkarmıştır.
Meyve suyu miktarı ile limon kütlesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Tam dolu bir havuzdaki sular aynı büyüklükteki 2 delikten toplam 150 dakikada boşaltmaktadır.
Havuza aynı büyüklükte üç yeni delik açılmış ve tam dolu havuzun 60 dakikada boşalması sağlanmıştır.
Buna göre havuzdaki delik sayısı ile tam dolu havuzun boşalması arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Bilet fiyatı
(TL)
İzleyici sayısı
4 500
5 400
8 250
10 200

Bir sinemada değişik bilet fiyatlarındaki izleyici sayına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre bilet fiyatı ile izleyici sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
Saat Yol
9 630 km
7 490 km
8 560 km

Adem'in son üç günde arabasını kullandığı zaman ve aldığı yola ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre zaman ile yol arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Alınan Yol Tüketilen Benzin
600 km 40 L
480 km 30 L
700 km 50 L

Bir şirkete ait araçların son üç günde aldıkları yol ile tükettikleri benzin miktarları yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol ile tüketilen benzin arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.