Orantı tespiti testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki çokluğun farklı değerlerinin birbirine ..... eşitse bu iki çokluk arasında doğru orantı vardır.
Yukarıdaki noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) bölümleri B) çarpımları Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Elif sınavın başlangıcından 4 dakika sonra 12 soru , 10 dakika sonra ise 20 soru çözmüştür.
Elif'in çözdüğü soru ile çözüm süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Taksci Süleyman dün 6 saat çalışmış ve 1200 TL kazanmıştır.Bugün ise 4 saat çalışmış ve 800 TL kazanmıştır.
Süleyman'ın kazandığı para ile çalıştığı süre arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Bir süt fabrikasında günlük süt 500 mL lik 900 şişeye doldurulmuştur.
Ertesi gün ise aynı miktardaki süt 750 mL lik 600 şişeye doldurulmuştur.
Buna göre şişe hacmi ile doldurulan şişe sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Büyük bir çiftlikte 3 çoban varken günde 24 koyun kaybolmaktaydı.
Çoban sayısı 2 olduğunda günlük kaybolan koyun sayısı 36 oldu.
Buna göre çoban sayısı ile kaybolan koyun sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Boyacı sayısı Bitme süresi
(gün)
1 72
2 36
3 24
4 18

Büyük bir binanın aynı hızda çalışan farklı sayılarda boyacı ile boyanma zamanını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre işçi sayısı ile işin bitme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Günlük çözülen soru Sınavdaki yanlış sayısı
5 32
10 16
20 8
40 4

TEOG sınavına girenlerin günlük çözdüğü soru ve TEOG sınavındaki yanlış miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre günlük çözülen soru sayısı ile sınavda yapılan yanlış sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru cevap verilmiştir.

8. soru Bilet fiyatı 8 TL olan sinemadaki bir filmi 500 kişi izlemiştir.
Aynı filmin bilet fiyatı 20 TL olduğunda ise 200 kişi izlemiştir.
Bilet fiyatı ile filmi izleyen kişi sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir ton kömürü Salih tek başına 85 dakikada kömürlüğe taşımıştır.
Ertesi gün yine bir ton kömürü Salih kendisi ile aynı şekilde taşıma yapacak 4 arkadaşı ile birlikte taşımış ve 17 dakikada taşımayı bitirmiştir.
Buna göre taşıyan kişi sayısı ile işin bitirilme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Yükseliği 15 cm olan bir koliye 7500 gram , yüksekliği 20 cm olan başka bir koliye ise 9000 gram eşya konulabilmektedir.
Koli yüksekliği ile koliye konulanın kütlesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Hatice 3 kg aldığı portakaldan 360 mL , 7 kg aldığı portakaldan ise 840 mL portakal suyu çıkarmıştır.
Meyve suyu miktarı ile portakal kütlesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Saat Yol
4 300 km
3 240 km
5 425 km

Adem'in son üç günde arabasını kullandığı zaman ve aldığı yola ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre zaman yol arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Fiyatı Satış adedi
900 TL 300
2400 TL 800
1200 TL 400

Bir mağazanın bu ayda sattığı cep telefonların fiyatı ve adedi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre fiyat ile adet oranları arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru
Alınan Yol Tüketilen Benzin
850 km 50 L
340 km 20 L
510 km 30 L

Bir şirkete ait araçların son üç günde aldıkları yol ile tükettikleri benzin miktarları yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre alınan yol tüketilen benzin arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Fiyatı Satış adedi
500 TL 120
1500 TL 40
1000 TL 60

Bir mağazanın bu ayda sattığı cep telefonların fiyatı ve adedi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bu tabloya göre fiyat ile adet oranları arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru
Kardeş sayısı Bir kardeşe düşen pay
(TL)
1 192 000
2 96 000
3 64 000
4 48 000

Bir mirasın kardeş sayısına göre paylaştırılmasına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre kardeş sayısı ile bir kardeşe düşen miras miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru
Delik sayısı Havuzun boşalma süresi
1 120
2 60
3 40
4 30

Aynı büyüklükte , farklı sayıda boşaltma delikleri olan dört tam dolu havuzdaki suyun boşalma süresi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Buna göre havuzdaki delik sayısı ile tam dolu havuzun boşalması arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.