Ortak bölen ortak kat testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 16 ve 24 sayılarının ortak bölenlerinden değildir? A) 3 B) 4 C) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 ve 3 sayılarının ortak katlarından değildir? A) 6 B) 9 C) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 19 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 36 ve 48 sayılarının ortak bölenlerinden değildir? A) 4 B) 6 C) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 ve 5 sayılarının ortak katlarından değildir? A) 10 B) 15 C) 20 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 🧓🧕🧒
İki kardeşten Ayşe 3 günde , Ali ise 2 günde bir dedelerini ziyaret etmektedir.
Bugün dedelerini ziyaret eden kardeşler aşağıdakilerden hangisi kadar gün sonra aynı günde dedelerini ziyaret edeceklerdir?
A) 6 gün B) 8 gün Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 🚌
İstanbul'dan Ankara'ya 15 , İzmir'e ise 30 dakikada bir otobüs kalkmaktadır.
Saat 10:00 da Ankara ve İzmir'e otobüs kalkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kadar dakika sonra aynı anda Ankara ve İzmir'e otobüs kalkar ?
A) 30 dakika B) 45 dakika Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir markette 48 ve 64 kg kütlelerinde iki çuval un bulunmaktadır.
Bu çuvallardaki unlardan eşit kütlelerde un paketleri yapılacaktır.
Yapılacak paketlerden birisinin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 1 kg B) 2 kg C) 3 kg D) 4 kg Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Kısa kenarı 3 cm , uzun kenarı 5 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar aralarında boşluk kalmadan yanyana veya alt alta konularak bir kare yapılmak isteniyor.
Oluşacak karenin bir kenarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 30 cm B) 20 cm Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Hasan usta 120 ve 180 m uzunluğundaki iki kablodan eşit uzunlukta kablo parçaları yapacaktır.
Yapılacak parçaların birisinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 10 m B) 15 m C) 20 m D) 40 m Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 19 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 👦🎾
Tenis antremanı yapan Bekir'e iki makineden otomatik top atılmaktadır.
Bir makine 30 saniye , diğer makine ise 45 saniyede bir tenis topu atmaktadır.
Saat 10:00 da Bekir'e iki makinede top atmıştır.
Aşağıdakilerden hangi saniye sonra iki makine aynı anda Bekir'e top atar ?
A) 60 sn B) 90 sn Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Meryem öğretmenin hazırladığı 80 matematik , 120 Türkçe soru vardır.
Meryem öğretmen hazırladığı bu sorularla aynı sayıda sorular bulunun tek konudan oluşan testler hazırlayacaktır.
Buna göre bir testte kaç tane soru olamaz?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru İki musluktan birisi 25 , diğeri ise 50 saniyede bir su damlatmaktadır.
Saat 04:00 da aynı anda su damlatan iki musluk aşağıdakilerden hangi saniye sonra tekrar aynı anda su damlatır?
A) 50 sn B) 75 sn Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Fabrikadaki iki büyük depoda 200 L vişne suyu ve 300 L portakal suyu vardır.
Bu meyve suları her kapta tek meyve suyu olmak üzere aynı miktardaki kaplara doldurulmuştur.
Buna göre bir kapta kaç litre meyve suyu olamaz?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 50 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.