Rasyonel sayıları karşılaştırma testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 0 1 2 3 -1 -2 -3
Yukarıdaki sayı doğrusundaki üçgen işaretinin işaret ettiği sayıdan küçük en büyük tam sayı kaçtır?
A) 0 B) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 0 1 2 3 -1 -2 -3
Yukarıdaki sayı doğrusundaki hangi üçgenin işaret ettiği rasyonel sayı daha büyüktür?
A) kırmızı B) mavi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru a 3 < -9-12
Yukarıdaki eşitlikte a yerine yazılabilecek en büyük tam sayı kaçtır?
A) -3 B) 3 C) -2 D) 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? A) -2,06 B) -1,6 C) 7-2 D) -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 -7 -56
Yukarıdaki sayılar arasında soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret konulabilir?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 4 3 < a < 73 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 139 B) 116 C) 156 D) 209 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru - 22 10 rasyonel sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır? A) -2 B) -3 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.