Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Meryem cüzdanındaki paranın 38 ü ile Türkçe , yarısı ile matematik kitabı almıştır.
Matematik kitabı Türkçe kitabından 8 TL daha fazla olduğuna göre Meryem'in cüzdanında kaç TL vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Meryem pizzanın 14 i , Ayşe ise 26 kadarını yemiştir.
Pizzanın kalan kısmı ab olduğuna göre a + b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Mağazadaki toplam 140 000 TL tutarındaki ürünlerin 27 elektronik eşyadır.
Elektronik eşyaların 15 ise televizyondur.
Buna göre mağazadaki televizyonların toplam fiyatı kaç TL'dir.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Pazarcı Hüseyin 264 tane limonun 512 ini sabah satmıştır.
Öğleden sonra ise kalan limonların 67 sını satmıştır.
Pazarcının elinde kaç tane limon kalmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Bir tepsi böreğin 1824'i her biri tepsinin 112'i kadar büyüklüğünde eş parçalara ayrılmıştır.
Buna göre kaç tane eş parça yapılmıştır?
Cevabını kontrol et

6. soru Öğretmeni Davut'a çözmesi gereken bir miktar soru verdi.
Davut o gün soruların 35'i kadar kısmını cevapladı.
Ertesi gün öğretmeni ilk verdiği soru miktarının 45'ü kadar soru daha verdi.
Buna göre Davut'un çözmesi gereken soru miktarı ilk verilen soru miktarına göre ne kadar değişmiştir?
A) 15'i kadar azalmıştır. B) 15'i kadar artmıştır. C) 75'si kadar azalmıştır. D) 75'si kadar artmıştır. Cevabını kontrol et

7. soru Perşembe günkü hava sıcaklığı Çarşamba günkü hava sıcaklığının 29'si kadar daha sıcaktır.
Cuma günkü hava sıcaklığı ise Çarşamba günkü hava sıcaklığının 19'i kadar daha soğuktur.
Buna göre Perşembe ve Cuma günkü hava sıcaklıkların farkı Çarşamba gününkü hava sıcaklığının ne kadarıdır?
A) 19 B) 39 Cevabını kontrol et

8. soru Hatice'nin bu ay yaptığı harcamaların 25 si yemek , 17 i ise giysi harcamalarıdır.Geri kalan harcamaları ise 640 TL tutarındadır.
Buna göre Hatice bu ay kaç TL harcama yapmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Öğretmeni Firdevs'e Salı günü çözmesi gereken bir miktar soru verdi.
Firdevs o gün soruların 38 kadarını çözmüştür.
Çarşamba günü ise kalan çözülmemiş soruların 23'i kadar soruyu çözmüştür.
Buna göre Firdev'sin Çarşamba günü çözdüğü soru miktarı öğretmenin verdiği soruların ne kadarıdır?
A) 916 B) 2116 C) 624 D) 1024 Cevabını kontrol et

10. soru Ömer'e borcu olan Osman Pazartesi günü borcunun 16 i kadar daha borç almıştır.
Cuma günü ise ilk borcunun 34 ü kadar kısmını geri ödemiştir.
Buna göre Osman'ın Ömer'e olan borcu nasıl değişmiştir?
A) 712'si kadar artmış B) 712'si kadar azalmış C) 1112'i kadar azalmış D) 1112'i kadar azalmış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru Hüseyin deposu tam dolu olan arabasını sabah kullanmış ve deposundaki benzinin 532'i kadar kısmını tüketmiştir.
Öğleden sonra ise arabasında kalan benzinin 29'si kadarı benzin tüketmiştir.
Buna göre öğleden sonra bir depo benzinin ne kadarı kadar benzin tüketmiştir?
A) 5144 B) 4564 C) 316 D) 741 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.