Sözel durumdan cebirsel ifade soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Çözülen soru sayısının 2 katı.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s + 2 B) s - 2 C) 2s D) s2 Soruyu cevapla

2. soru Bakkal bugün 10 kg şeker almıştır.Bakkaldaki şeker miktarının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ş + 10 B) ş - 10 C) 10ş D) ş10 Soruyu cevapla

3. soru Kızının yaşının 25 fazlası
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) k + 25 B) k - 25 C) 25k D) k25 Soruyu cevapla

4. soru Babasının yaşının üçte biri.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) b + 3 B) b - 3 C) 3b D) b3 Soruyu cevapla

5. soru Depodaki benzinin üç katının 2 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2b + 3 B) 3b + 2 C) b2 + 3 D) b3 + 2 Soruyu cevapla

6. soru Gidilecek yolun üçte birinin 4 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3g + 4 B) 4g + 3 C) g3 + 4 D) g4 + 3 Soruyu cevapla

7. soru Öğrenci sayısının sekizde birinden 4 eksik.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8ö - 4 B) 4ö - 8 C) ö4 - 8 D) ö8 - 4 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru Bir su deposundan aynı büyüklükteki kovalarla Hasan 2 kova , Hüseyin ise 4 kova su almışlardır.Depodaki suyun miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 4k - 2k B) d - 6 C) d - k - 6 D) d - 2k - 4k Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru Aynı kalemden Elif 3 tane Zeynep ise 2 tane almışlardır.Elif ile Zeynep'in kırtasiyeye verdikleri toplam paranın miktarını belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 3k + 2k B) 3e + 2z Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru Bir şeker poşetinden aynı miktarda şeker kullanılan iki kek için şeker alınmıştır.Poşette kalan şeker miktarını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) ş - 2k B) 2ş - k Soruyu cevapla

11. soru Bir sayının 3 eksiğinin dörtte biri ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x - 3)4 B) x4 - 3 C) (x - 4)3 D) x3 - 4 Soruyu cevapla

12. soru Bir sayının 2 fazlasının 5 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5x + 2 B) 5.(x + 2) C) 2.(x + 5) D) 2x + 5 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları