Sütun grafiği soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Hacer Elif Zeynep Ayşe 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Öğrenci Matematik notu
Dört arkadaşın matematik sınavından aldıkları notlara ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Elif'in notu Hacer'in notundan ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 418 doğru , 200 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 2000 4000 6000 8000 10 000 12 000 14 000 Salı Çarş. Perş. Cuma Satış miktarı ( TL ) Gün
Son dört günde markette yapılan satışa ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Perşembe günü Çarşamba gününe göre ne kadar fazla satış yapılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 278 doğru , 250 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Gün Litre 4 8 12 16 20 24 28 32 36
Bir çiftlikte son dört günde ineklerden sağılan sütlerin miktarları ile alakalı yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre son dört günde kaç litre süt sağılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 216 doğru , 174 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2015 2016 2017 2018 Yıl Zekat ( TL ) 1000 3000 5000 7000 9000
Bünyamin'in son dört yılda verdiği zekat miktarı ile alakalı yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Bünyamin 2015 ve 2016 yıllarında toplam kaç TL zekat vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 239 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 3 6 9 12 15 18 21 Salı Perşembe Cuma Pazar Koşulan mesafe (km) Gün
Koşu yarışmalarına hazırlanan Ömer'in bu hafta koştuğu mesafelere ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre Ömer Salı günü Cuma gününe göre kaç kilometre daha az koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 229 doğru , 91 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Gün km 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Davut'un son dört günde araba kullandığı mesafeyi gösteren yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Davut Perşembe günü Pazar gününe göre kaç kilometre daha az araba kullanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 207 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ay ton 15 30 45 60 75 90 105 120 135
Son dört ayda demircide satılan aylık demir kütlesine ait yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Sütun grafiğine göre demirci Eylül ayında Temmuz ayına göre kaç ton daha az demir satmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 182 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 10 20 30 40 50 60 70 4A 4B 4C 4D Öğrenci sayısı Sınıf
Bir okuldaki 4. sınıflarda bulunan öğrenci sayısına ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 4D sınıfındaki öğrenci sayısı 4C sınıfındaki öğrenci sayısından ne kadar azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 197 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3000 6000 9000 12 000 15 000 18 000 21 000 2015 2016 2017 2018 Toplanan ürün kütlesi ( kg ) Gün
Son dört yılda tarladan toplanan kayısıların yıllık kütlesine ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre 2017 yılında 2015 yılına göre kaç kg daha fazla kayısı toplanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 140 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 3 6 9 12 15 18 21 Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı Namaz süresi ( dakika ) Namaz
Beş vakit namazın kılınması için geçen yaklaşık sürelere ait dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Buna göre ikindi namazı yatsı namazından kaç dakika daha kısa sürmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 146 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 2 4 6 8 10 12 14 Salı Perşembe Cuma Pazar Sayfa sayısı Gün
Ahmet'in bu hafta dört günde okuduğu Kuranı Kerim mealine ( Türkçesi ) ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre Ahmet'in Cuma günü okuduğu sayfa sayısı Perşembe günü okuduğu sayfa sayısından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Hacer Elif Zeynep Ayşe 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Öğrenci Soru sayısı
Dört arkadaşın bugün çözdüğü sorulara ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Zeynep'in çözdüğü soru sayısı Elif'in çözdüğü soru sayısından ne kadar azdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 100 200 300 400 500 600 700 Ocak Şubat Mart Nisan Kütle (kg) Ay
Balıkçı İsa'nın aylık tuttuğu balık kütlesine ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre İsa'nın en fazla balık tutuğu ayda tutulan balık kütlesi en az balık tutulan ayda tutulan balık kütlesinden kaç kg fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Eylül Ekim Kasım Aralık 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ay Atılan para (TL)
4.sınıfa giden Firdevs'in kumbarasına aylık attığı paraya ilişkin yatay sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu grafiğe göre Firdevs'in en fazla para attığı ayda atılan para miktarı en az para atılan ayda atılan para miktarından ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 50 100 150 200 250 300 350 Cep t. Laptop Tablet Tv Adet Ürün
Bir mağazada bir ayda satılan ürün adetlerine ilişkin dikey sütun grafiği yukarıdaki gibidir.
Bu sütun grafiğine göre mağazada en fazla satılan ürünün satış adeti en az satılan ürünün satış adetinden kaç adet fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 113 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Eylül Ekim Kasım Aralık 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ay Boy (cm)
Bahçesine bir fidan diken Musa fidanın boyunu her ay ölçmüş ve elde ettiği verilerle yukarıdaki yatay sütun grafiğini yapmıştır.
Bu grafiğe göre fidanın Kasım ayındaki boyu Eylül ayındaki boyundan kaç santimetre daha uzundur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 3 6 9 12 15 18 21 Ders Hikaye Şiir Bilim Kitap adeti Kitap
Kitaplığındaki kitapları sayan ve onları türlerine göre gruplayan Davut elde ettiği verilerle yukarıdaki dikey sütun grafiğini yapmıştır.
Bu sütun grafiğine göre kitaplıktaki en fazla kitap türünün adeti en az olan kitap türünün adetinden kaç adet fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 113 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Matematik Türkçe Hayat B. Fen B. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ders Not
4. sınıfa giden İbrahim ders notlarındaki verilerle yukarıdaki yatay sütun grafiğini yapmıştır.
Bu grafiğe göre İbrahim'in en başarılı olduğu ders notu en başarısız olduğu ders notunda ne kadar fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru 25 50 75 100 125 150 175 İlyas Musa İsa Nuh Kullanılan mesafe (km) Şoför
Bir şirkette çalışan dört şoförün kullandığı arabaların kilometre saatlerine sabah ve akşam bakılmış ve elde edilen verilerle yukarıdaki dikey sütun grafiğini yapılmıştır.
Bu sütun grafiğine göre en fazla araba kullanan şoförün kullandığı mesafe en az araba kullan şoförün kullandığı mesafeden kaç km fazladır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Öğretmen Mühendis Doktor Diğer Meslek 15 30 45 60 75 90 105 120 135 140 Öğrenci sayısı
Okulda öğrencilerin istedikleri meslek ile alakalı bir anket yapılmış ve toplanan verilerle yukarıdaki yatay sütun grafiği yapılmıştır.
Okulda 510 öğrenci olduğuna ankete katılmayan öğrenci sayısı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.