Sıra bildiren sayı testi 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Soldan sağa doğru işaretli resim kaçıncı sıradadır?
🐶 🐶 🐶 🐶 🐶 🐶
Soruyu cevapla

2. soru Soldan sağa doğru işaretli resim kaçıncı sıradadır?
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷
Soruyu cevapla

3. soru Soldan sağa doğru aşağıdaki resimlerden ilki ile sonuncusu arasında kaç resim vardır?
🍓 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓
Soruyu cevapla

4. soru Soldan sağa doğru işaretli resim kaçıncı sıradadır?
🌼 🌼 🌼 🌼 🌼 🌼
Soruyu cevapla

5. soru Soldan sağa doğru işaretli resim kaçıncı sıradadır?
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷
Soruyu cevapla

6. soru Soldan sağa doğru işaretli resim kaçıncı sıradadır?
🍭 🍭 🍭 🍭 🍭 🍭
Soruyu cevapla

7. soru Soldan sağa doğru işaretli resim kaçıncı sıradadır?
🎮 🎮 🎮 🎮 🎮 🎮
Soruyu cevapla

8. soru Soldan sağa doğru işaretli resim kaçıncı sıradadır?
🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆
Soruyu cevapla

9. soru Soldan sağa doğru işaretli resim kaçıncı sıradadır?
🐟 🐟 🐟 🐟 🐟 🐟
Soruyu cevapla

10. soru Soldan sağa doğru aşağıdaki resimlerden 2. ile 5. resim arasında kaç resim vardır?
🐹 🐹 🐹 🐹 🐹 🐹
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları