Sıvı ölçme birimiyle ilgili problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıdaki küp şeklindeki kabın bir ayrıtının uzunluğu 3 dm'dir.
Bu kaba en fazla kaç litre su doldurabilirsiniz?
Soruyu cevapla

2. soru Bir kovaya 10 desilitrelik tas ile tam dolu 9 tas ve 350 santilitrelik şişe ile tam dolu 6 şişe su konulmuş ve kova tam dolmuştur.
Buna göre bu kaç kaç litrelik su almaktadır?
Soruyu cevapla

3. soru 15 dm 8 dm 10 dm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kaba en fazla kaç litre su doldurabilirsiniz?
Soruyu cevapla

4. soru 10 cm 40 cm
Yukarıdaki kare prizma şeklindeki kaba en fazla kaç dL su doldurabilirsiniz?
Soruyu cevapla

5. soru Süleyman'ın arabası 1 L benzin ile 10 km yol almaktadır.Arabası ile 3 km yol alan Süleyman kaç cL benzin tüketmiştir? Soruyu cevapla

6. soru 12 dm 15 dm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içinde 1440 L su bulunmaktadır.Buna göre kabın tabanın kısa kenarı kaç desimetredir?
Soruyu cevapla

7. soru 3 dm 5 dm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içinde 105 L su bulunmaktadır.Buna göre kabın yüksekliği kaç desimetredir?
Soruyu cevapla

8. soru Bir şişedeki 4,7 litrelik limonatanın 37 dL'si su geri kalanı ise sıkılan limonlardan elde edilen limon suyundan oluşmaktadır.
Sıkılan her bir limondan 100 mL limon suyu elde edildiğine göre limonata hazırlamak için kaç tane limon sıkılmıştır?
Soruyu cevapla

9. soru 15 cm 30 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içinde 10,8 L su bulunmaktadır.Buna göre kabın tabanın uzun kenarı kaç desimetredir?
Soruyu cevapla

10. soru 10 dm 4 dm 8 dm 7 dm 6 dm
Yukarıdaki kabın içine en fazla kaç L su doldurabilirsin?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları