Sadeleştirme genişletme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Kesirleri sadeleştirmede pay ve payda hangi işlemle sadeleşir? A) Toplama B) Çıkarma C) Çarpma D) Bölme Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2458 doğru , 694 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdakilerden hangisi 46 kesirine denk bir kesirdir? A) 13 B) 812 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2299 doğru , 673 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru
Yukarıda modellenen soldaki 23 kesri ile sağdaki 69 denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2420 doğru , 338 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Yukarıda modellenen soldaki 36 kesri ile sağdaki 12 denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2133 doğru , 473 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Tam sayılı kesirleri genişletirken sadece pay ve payda çarpılır.Tam sayı çarpılmaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1572 doğru , 794 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Tam sayılı kesirleri bileşik kesire dönüştürerek de genişletme yapılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 1450 doğru , 713 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir kesir sadeleştirilirse denk kesir elde edilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1657 doğru , 396 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir kesrin pay ve paydasını 0 hariç aynı sayı ile bölmeye kesri sadeleştirme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1563 doğru , 397 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Tam sayılı kesirleri sadeleştirirken tam sayı , pay ve paydanın hepsi aynı sayıya bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 845 doğru , 1001 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir kesiri genişletirsek bütündeki miktarı ....
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) Artar B) Azalır C) Değişmez Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 549 doğru , 1280 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru a b kesirinde a ve b birer çift sayıdır.Bu yüzden bu kesir kesrin en sade hali değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1065 doğru , 590 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1404 doğru , 262 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 9 12 kesrini 3 ile sadeleştirince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 980 doğru , 570 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 18 12 kesrini 6 ile sadeleştirince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1082 doğru , 384 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 6 12 kesri hangi doğal sayı ile sadeleştirilirse 12 kesiri elde edilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1013 doğru , 416 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.