Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Kuralı 10n+22 olan bir örüntünün 15. terimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdakilerden hangisi kuralı 2n + 1 olan bir örüntünün terimi değildir? A) 9 B) 15 C) 18 D) 23 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 72 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangi örüntünün 9. terimi 22 dir? A) 3n-4 B) 3n-5 C) 3n+3 D) 3n+5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2 , 9 , 16 , 23 sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) n+1 B) 2n C) 6n-4 D) 7n-5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 3 , 8 3 , 11 3 , 14 3 sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) n+53 B) 2n+33 C) 3n+23 D) 4n+13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Hafta 1 2 3 4
Kumbaradaki para 7 13 19 25

Meryem'in hafta sonunda kumbrasında bulunan para miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bir sayı örüntüsü bulunan Meryem'in kumbarasındaki para miktarı ile hafta sayısının örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4n+3 B) 5n+2 C) 6n+1 D) 7n Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 54 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Gün 1 2 3 4
Toplam çözülen soru 15 28 41 54

Nuh aldığı matematik kitabından her gün soru çözmeye başlamıştır.Nuh'un çözdüğü soru ile gün sayısı ilişkisi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bir sayı örüntüsü olan toplam çözülen soru ile gün sayısının örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13n+2 B) 14n+1 C) 15n+5 D) 16n-1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünde toplam çizgi sayısı ile adım sayısı arasındaki örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3n+5 B) 4n+4 C) 5n+3 D) 6n+2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünde daire sayısı ile adım sayısı arasındaki örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3n-1 B) 4n-2 C) 5n-3 D) 6n-4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.