Sayı örüntü kuralının harfle ifadesi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Kuralı 5n+7 olan bir örüntünün ilk terimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdakilerden hangisi kuralı 3n - 2 olan bir örüntünün terimi değildir? A) 1 B) 9 C) 13 D) 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdakilerden hangi örüntünün 5. terimi 13 dür? A) 2n-2 B) 2n+3 C) 2n+13 D) 2n-13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3 , 8 , 13 , 18 sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3n B) 4n-1 C) 5n-2 D) 6n-3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 2 3 , 43 , 63 , 83 sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? A) n3 B) 2n3 C) 3n-13 D) 4n-23 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru
Hafta 1 2 3 4
Kumbaradaki para 7 14 21 28

Meryem'in hafta sonunda kumbrasında bulunan para miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bir sayı örüntüsü bulunan Meryem'in kumbarasındaki para miktarı ile hafta sayısının örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4n+3 B) 5n+2 C) 6n+1 D) 7n Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Gün 1 2 3 4
Toplam çözülen soru 20 35 50 65

Nuh aldığı matematik kitabından her gün soru çözmeye başlamıştır.Nuh'un çözdüğü soru ile gün sayısı ilişkisi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Bir sayı örüntüsü bulunan toplam çözülen soru ile gün sayısının örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13n+2 B) 14n+1 C) 15n+5 D) 16n-1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünde toplam çizgi sayısı ile adım sayısı arasındaki örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3n+7 B) 4n+6 C) 5n+5 D) 6n+4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünde daire sayısı ile adım sayısı arasındaki örüntü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3n-1 B) 4n-2 C) 5n-3 D) 6n-4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.