Sayı kümeleri soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İrrasyonel sayılar sayı doğrusunu tam doldurur.
  • Her tam sayı paydası 1 olan rasyonel sayıdır.
  • Rasyonel sayıların paydası sıfır olabilir.
  • 2 bir irrasyonel sayıdır.

Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Soruyu cevapla

2. soru Rakamları birbirinden farklı en küçük üç basamaklı doğal sayı ile yine rakamları birbirinden farklı en büyük iki basamaklı negatif tam sayının toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru İki basamaklı ab sayısının rakamları yer değişirse sayı 36 azalmaktadır.Buna göre en büyük ab kaçtır? Soruyu cevapla

4. soru a , b ve c birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. 2a + 5b + 4c ifadesinin en küçük tam sayı değeri nedir? Soruyu cevapla

5. soru a ve b birer pozitif tam sayıdır. 2x + 3y = 32 olduğuna göre y yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Soruyu cevapla

6. soru Ç = Çift sayı , T = Tek sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ç + Ç = Ç B) T - T = Ç C) T + Ç = Ç D) T.Ç = Ç E) Çn = Ç (n ∈ Z+) Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdakilerden hangisi tanımsızdır? A) a0 B) 0a C) 00 Soruyu cevapla

8. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 0,5 bir rasyonel sayı değildir. B) 0a = 0 C) 2 bir rasyonel sayı değildir. Soruyu cevapla

9. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) N ⊂ Z B) Qı ⊂ R C) Z ⊂ Q D) Q ⊂ R E) Qı ∩ Q = R Soruyu cevapla

10. soru x , y ve z pozitif tam sayı , 7x = y2 = z olduğuna z nin alabileceği en büyük değer için x + y + z kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru 14 x - 5 ifadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları