Sayı kümeleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İrrasyonel sayılar kümesi İ ile gösterilir.
  • Her tam sayı bir doğal sayıdır.
  • Rasyonel sayılar sayı doğrusunu tam doldurur.
  • En büyük negatif tam sayı sıfırdır.

Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Soruyu cevapla

2. soru Rakamları birbirinden farklı en büyük üç basamaklı doğal sayı ile yine rakamları birbirinden farklı en küçük iki basamaklı negatif tam sayının toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

3. soru a ve b birer doğal sayıdır. a.b = 27 olduğuna göre a + b en fazla kaç olabilir? Soruyu cevapla

4. soru a , b ve c birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. 2a + b + 3c = 25 ifadesinde b nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Soruyu cevapla

5. soru a ve b birer doğal sayıdır. 3x + 5y = 25 olduğuna göre x yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Soruyu cevapla

6. soru 5125.1975 + 2964 işlemi sonucu tek midir çift midir? A) Tek B) Çift Soruyu cevapla

7. soru a + b c = 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) a ve b çifttir. B) a tek , b çifttir. Soruyu cevapla

8. soru Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayı değildir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Soruyu cevapla

9. soru Birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının toplamı 85 dir.Bu sayılardan iki tanesi 25 den büyük , üç tanesi ise tek sayı olduğuna göre en büyüğü en çok kaç olabilir? Soruyu cevapla

10. soru 5 x - 2 ifadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları