Sayı kümeleri testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
  • İrrasyonel sayılar kümesi İ ile gösterilir.
  • Her tam sayı bir doğal sayıdır.
  • Rasyonel sayılar sayı doğrusunu tam doldurur.
  • En büyük negatif tam sayı sıfırdır.

Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 842 doğru , 7482 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Rakamları birbirinden farklı en büyük üç basamaklı doğal sayı ile yine rakamları birbirinden farklı en küçük iki basamaklı negatif tam sayının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2124 doğru , 4752 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru a ve b birer doğal sayıdır. a.b = 27 olduğuna göre a + b en fazla kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4380 doğru , 2903 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru a , b ve c birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. 2a + b + 3c = 25 ifadesinde b nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2006 doğru , 4134 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru a ve b birer doğal sayıdır. 3x + 5y = 25 olduğuna göre x yerine kaç farklı sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1996 doğru , 3417 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru x ve y bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden kaç tanesi xy şeklinde yazılamaz ?
  • 1445
  • 49
  • 7,9
  • 10,6
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 250 doğru , 1955 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 5125.1975 + 2964 işlemi sonucu tek midir çift midir? A) Tek B) Çift Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3437 doğru , 1665 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayı değildir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3805 doğru , 1839 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının toplamı 85 dir.Bu sayılardan iki tanesi 25 den büyük , üç tanesi ise tek sayı olduğuna göre en büyüğü en çok kaç olabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 604 doğru , 2997 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 5 x - 2 ifadesi bir tam sayıya eşit olduğuna göre x in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 499 doğru , 3213 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.