Sayıların 10nun tam sayı kuvveti şeklinde gösterimi testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ondalık gösterimi 10 un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlerken birler basamağındaki rakam 10? ile çarpılır.
Yukarıdaki ifadede ? yerine hangi tam sayı yazılmalıdır?
A) -1 B) 0 C) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (5.101)+(9.10-2)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 0,509 B) 5,9 C) 5,09 D) 50,09 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (8.104)+(3.101)+(6.100)+(7.10-3)
Çözümlenmiş hali yukarıdaki gibi olan sayı hangisidir?
A) 80036,007 B) 80036,07 C) 80360,007 D) 80360,07 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 1 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 40500,006 = (4.10a)+(5.10b)+(6.10c)
a+b+c kaçtır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 809 000,003 = (8.10a)+(9.10b)+(3.10c)
a+b+c kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru (7.104)+(3.103)+(5.101) şeklinde çözümlenmiş olan sayının yüzler basamağında hangi rakam vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Aşağıdakilerden hangisi 315 sayısına eşittir? A) 0,0315 . 10-4 B) 0,0315 . 10-5 C) 0,0315 . 104 D) 0,0315 . 105 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 0,0003977 = 39,77 . 10a olduğuna göre a kaçtır? A) -5 B) -6 C) 5 D) 6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aşağıdakilerden hangisi 0,009008 sayısına eşittir? A) 0,9008 . 106 B) 90,08 . 107 C) 9008 . 10-6 D) 900800 . 10-7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Aşağıdakilerden hangisi 27,8 . 10-5 sayısına eşit değildir? A) 0,0000278 B) 0,278 . 10-3 C) 2780 . 10-7 D) 0,0278 . 10-2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerin farklıdır? A) 50 000 . 10-14 B) 500 . 10-12 C) 0,005 . 10-5 D) 0,0005 . 10-6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.