Tam kare doğal sayı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Tam kare bir doğal sayı asal sayı olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Tam kare doğal sayı olan bir sayının karekökü pozitif veya negatif bir tam sayı olabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru 714 doğal sayısı tam kare bir sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru 33 doğal sayısı tam kare bir sayıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru En büyük iki basamaklı tam kare doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

6. soru Karesi 4 olan doğal sayı kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru Aşağıdakilerden hangisi tam kare doğal sayı değildir? A) 64 B) 80 C) 100 D) 121 Soruyu cevapla

8. soru a2=49 , b2=64 ise a-b işleminin sonucu en az kaç olabilir? A) -15 B) -1 C) 1 D) 15 Soruyu cevapla

9. soru Alanı 169 m2 olan kare şeklinde bir odanın bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Soruyu cevapla

10. soru ( x-5 ) sayısının karekökü 9 ise x kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları