Tam kare olmayan kareköklü sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğu soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a ve b pozitif tam sayı olmak üzere
a < 5 < b olduğuna göre b yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi 6 ve 7 sayıları arasında değildir? A) 35 B) 39 C) 40 D) 45 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 6 < a < 7 olduğuna göre a yerine kaç tane doğal sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 19 sayısına en yakın doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 10 10,5 11 11,5 12 A Yukarıdaki sayı doğrusunda bulunan A noktası aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi olabilir? A) 128 B) 130 C) 132 D) 134 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 23 ile 82 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru a b 273 a ve pozitif tam sayı olmak üzere yukarıdaki sayı doğrusunda a ve b noktaları ardışık olduğuna göre a + b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 11 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.