Tam sayı üslü nicelik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+2)3 üslü ifadesinde kuvvet (üs) hangisidir? A) (+2) B) 3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru +7 in 5. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+7)5 B) (+7)5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir tam sayının 2. kuvvetine o sayının ..... denir.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) karesi B) küpü Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Beş tane altının çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+6)5 B) (+5)6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir pozitif tam sayının tüm kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru (-5)120 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 58 doğru , 20 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru a13 = -1 olduğuna a kaçtır? A) -1 B) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)2 = 1 B) (-2)3 = -8 C) (-3)2 = -9 D) (-4)3 = -64 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (-1)3 < A < (+3)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.