Tam sayı üslü nicelik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (+2)3 üslü ifadesinde kuvvet (üs) hangisidir? A) (+2) B) 3 Cevabını kontrol et

2. soru +7'in 5. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+7)5 B) (+7)5 Cevabını kontrol et

3. soru Bir tam sayının 2. kuvvetine o sayının ..... denir.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) karesi B) küpü Cevabını kontrol et

4. soru Beş tane altının çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+6)5 B) (+5)6 Cevabını kontrol et

5. soru Bir pozitif tam sayının tüm kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et

6. soru (-5)120 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru a13 = -1 olduğuna a kaçtır? A) -1 B) 1 Cevabını kontrol et

8. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)2 = 1 B) (-2)3 = -8 C) (-3)2 = -9 D) (-4)3 = -64 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru (-1)3 < A < (+3)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.