Tam sayı üslü nicelik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-2)5 üslü ifadesinde taban hangisidir? A) (-2) B) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 85 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru +5 in 4. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+5)4 B) (+4)5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Bir tam sayının 3. kuvvetine o sayının ..... denir.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) karesi B) küpü Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 74 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Beş tane üçün çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)5 B) (+5)3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 64 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir negatif tam sayının çift doğal sayı kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 18 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru (-2)125 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru a25 = 1 olduğuna a kaçtır? A) -1 B) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)3 = 1 B) (-2)2 = 4 C) (-3)2 = 9 D) (-5)3 = -125 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 67 doğru , 22 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru (-2)3 < A < (+2)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.