Tam sayı üslü nicelik testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-2)5 üslü ifadesinde taban hangisidir? A) (-2) B) 5 Soruyu cevapla

2. soru +5'in 3. kuvveti üslü ifade olarak nasıl yazılır? A) (+5)3 B) (+3)5 Soruyu cevapla

3. soru Bir tam sayının 3. kuvvetine o sayının ..... denir.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) karesi B) küpü Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru Beş tane üçün çarpımının üslü ifade şeklinde yazımı nasıldır? A) (+3)5 B) (+5)3 Soruyu cevapla

5. soru Bir negatif tam sayının çift doğal sayı kuvvetleri ...... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Soruyu cevapla

6. soru (-2)125 üslü ifadesi bir .... tam sayıdır.
Yukarıdaki ifade noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Soruyu cevapla

7. soru a25 = 1 olduğuna a kaçtır? A) -1 B) 1 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-1)3 = 1 B) (-2)2 = 4 C) (-3)2 = 9 D) (-5)3 = -125 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 7.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru (-2)3 < A < (+2)2 olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tam sayı vardır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları