Tam sayı karşılaştırma sıralama soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru En büyük negatif tam sayı kaçtır? A) -1 B) 0 C) 1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru -3 ? 3
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi konulabilir?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et

3. soru -5 ? -6
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi konulabilir?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et

4. soru Sayı doğrusunda 2 sayısının sağında bulunan en küçük tam sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Sayı doğrusunda 2 sayısının solundaki 3. tam sayı kaçtır? A) -1 B) -2 C) 3 D) 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru 4 , -5 , 0 , -2 tam sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı nasıldır? A) 0 > -2 > 4 > -5 B) 0 < -2 < 4 < -5 C) -5 < -2 < 0 < 4 D) -5 > -2 > 0 > 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru -3 , -4 , 0 , 2 tam sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? A) 2 > 0 > -3 > -4 B) 2 < 0 < -3 < -4 C) -4 > -3 > 2 > 0 D) -4 < -3 < 2 < 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.