Tam sayı karşılaştırma sıralama testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru En küçük pozitif tam sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru -5 ? 5
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi konulabilir?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru -4 ? -5
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi konulabilir?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 28 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Sayı doğrusunda -2 sayısının sağında bulunan ilk tam sayı kaçtır? A) -1 B) -3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Sayı doğrusunda 1 sayısının solundaki 3. tam sayı kaçtır? A) -2 B) -3 C) 3 D) 4 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 6 , -2 , 0 , 3 tam sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? A) 6 > 3 > 0 > -2 B) 6 < 3 < 0 < -2 C) 6 > 3 > -2 > 0 D)6 < 3 < -2 < 0 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 7 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 5 , -3 , 0 , -1 tam sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı nasıldır? A) 0 > -1 > -3 > 5 B) 0 < -1 < -3 < 5 C) -3 < -1 < 0 < 5 D) -3 > -1 > 0 > 5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.