Tam sayılarla çarpma bölme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aynı işaretli iki tam sayının bölümü .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu +48 değildir? A) -3 . -16 B) 3 . 16 C) -4 . -12 D) 4 . -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu -5 değildir? A) -25 : 5 B) 15 : -3 C) -20 : -4 D) 10 : -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru [(-3).(+10)] ÷ (-6) işleminin sonucu kaçtır? A) -5 B) 5 C) 180 D) -180 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru (-3).(+2) + (-9) ÷ (+3) işleminin sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) -9 D) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru (+16) ÷ (-4) = ❓ . (+2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2 B) 2 C) -8 D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru ❓ : (+4) = (-36) : (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -12 B) 12 C) -48 D) 48 Cevabını kontrol et

8. soru 4.780 + 4.220 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru a.b = 24 ve a.b.c = 24 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) 1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Musa son dokuz günde yaptığı satışlardan toplam 700 TL kâr elde etmiştir.
Musa bu dokuz günün dört gününde , günde 50'şer TL zarar yapmıştır.
Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir?
A) 100 TL B) 140 TL C) 200 TL D) 240 TL Cevabını kontrol et

11. soru 30 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +4 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin üç yanlışı vardır.
Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır?
Cevabını kontrol et

12. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 0C soğumaktadır.
Zekeriya hava sıcaklığı 30 0C olan yerden 3000 metre yükseklikteki dağın eteğine çıkmıştır.
Çıkılan yerdeki hava sıcaklığı kaç derecedir?
A) -2 0C B) -1 0C C) 0 0C D) 1 0C Cevabını kontrol et

13. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 0C arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -6 0 C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 16 0C sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et

14. soru Bir denizaltı her 15 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 3 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
Cevabını kontrol et

15. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 25 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 50 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 75 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et

16. soru Meryem'in İsa'ya 1500 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 125 TL vererek Meryem İsa'dan 250 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 125 TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et

17. soru Bir TEOG deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Bu sınavda 355 puan Ayşe'nin on yanlışı ve beş boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.
Buna göre bu sınavda kaç soru vardır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.