Tam sayılarla çarpma bölme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu +48 değildir? A) -3 . -16 B) 3 . 16 C) -4 . -12 D) 4 . -12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1654 doğru , 1229 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu -5 değildir? A) -25 ÷ 5 B) 15 ÷ -3 C) -20 ÷ -4 D) 10 ÷ -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1556 doğru , 810 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru [(+2).(-6)] ÷ (+4) işleminin sonucu kaçtır? A) -48 B) 48 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1387 doğru , 797 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru [(-3).(+10)] ÷ (-6) işleminin sonucu kaçtır? A) -5 B) 5 C) 180 D) -180 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1475 doğru , 940 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru (-3).(+2) + (-9) ÷ (+3) işleminin sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) -9 D) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1017 doğru , 1274 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru ❓ ÷ (+2) = (+2).(-4) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -4 B) 4 C) -16 D) 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 604 doğru , 1051 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru (+16) ÷ (-4) = ❓ . (+2) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -2 B) 2 C) -8 D) 8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 713 doğru , 1131 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru ❓ ÷ (+4) = (-36) ÷ (-3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -12 B) 12 C) -48 D) 48 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 723 doğru , 864 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Aynı işaretli iki tam sayının bölümü .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1827 doğru , 304 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru -1 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 834 doğru , 660 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru a.b = 24 ve a.b.c = 24 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) 1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 825 doğru , 630 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 3.3378 - 3.378 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 134 doğru , 813 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 4.780 + 4.220 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 199 doğru , 844 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 25 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 50 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 75 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 295 doğru , 519 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.Zekeriya hava sıcaklığı 30 oC olan yerden 3000 metre yükseklikteki dağın eteğine çıkmıştır.Çıkılan yerdeki hava sıcaklığı kaç derecedir? A) -2 oC B) -1 oC C) 0 oC D) 1 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 511 doğru , 576 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Musa son dokuz günde yaptığı satışlardan toplam 700 TL kâr elde etmiştir.Musa bu dokuz günün dört gününde günde 50 şer TL zarar yapmıştır.Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir? A) 100 TL B) 140 TL C) 200 TL D) 240 TL Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 324 doğru , 890 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 30 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +4 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin üç yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 186 doğru , 728 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -6 0 C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 16 0C sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 168 doğru , 540 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Bir denizaltı her 15 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 3 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 242 doğru , 385 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru Meryem'in İsa'ya 1500 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 125 TL vererek Meryem İsa'dan 250 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 125 TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 482 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Bu sınavda 355 puan Ayşe'nin on yanlışı ve beş boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.
Buna göre bu sınavda kaç soru vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 549 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.