Tam sayılarla çarpma bölme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu 36 değildir? A) -3 . -12 B) 3 . 12 C) -4 . -9 D) 4 . -9 Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu 9 değildir? A) -27 : -3 B) 36 : 4 C) -81 : 9 D) -54 : -7 Cevabını kontrol et

4. soru [(+2).(-6)]:(+4) işleminin sonucu kaçtır? A) -48 B) 48 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et

5. soru (+1) x (-5) + (-8) ÷ (-1) işleminin sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) -13 D) 13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru ❓ ÷ (+2) = (+2).(-4) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -4 B) 4 C) -16 D) 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru (+9) ÷ (-3) = ❓ . (+3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -1 B) 1 C) -9 D) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru -1 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) -2 Cevabını kontrol et

9. soru 3.3378 - 3.378 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru a.b = 24 ve a.b.c = 0 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) 1 C) -1 Cevabını kontrol et

11. soru Musa son altı günde yaptığı satışlardan toplam 600 TL kâr elde etmiştir.
Musa bu altı günün üç gününde , günde 100'er TL zarar yapmıştır.
Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir?
A) 100 TL B) 200 TL C) 300 TL D) 400 TL Cevabını kontrol et

12. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 0C soğumaktadır.
Zekeriya hava sıcaklığı 22 0C olan yerden -2 0C olan dağın eteğine çıkmıştır.
Çıkılan yerin yerden yüksekliği kaç metredir?
Cevabını kontrol et

13. soru 20 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin dört yanlışı vardır.
Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır?
Cevabını kontrol et

14. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 0C arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -4 0 C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 14 0C sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et

15. soru Bir denizaltı her 10 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
Cevabını kontrol et

16. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 15 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 20 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 40 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et

17. soru Meryem'in İsa'ya 750 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 150 TL vererek Meryem İsa'dan 300 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 150'şer TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et

18. soru Bir TEOG deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.
Bu sınavda 274 puan Ayşe'nin sekiz yanlışı ve dört boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.
Buna göre bu sınavda kaç soru vardır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.