Tam sayılarla çarpma bölme testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı .... tam sayıdır.
Yukarıdaki noktalı kısma ne yazılmalıdır?
A) pozitif B) negatif Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 310 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu +36 değildir? A) -3 . -12 B) 3 . 12 C) -4 . -9 D) 4 . -9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 322 doğru , 80 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinin sonucu +9 değildir? A) -27 ÷ -3 B) 36 ÷ 4 C) -81 ÷ 9 D) -54 ÷ -7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 259 doğru , 107 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru [(+2).(-6)] ÷ (+4) işleminin sonucu kaçtır? A) -48 B) 48 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 279 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru (+1) x (-5) + (-8) ÷ (-1) işleminin sonucu kaçtır? A) -3 B) 3 C) -13 D) 13 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 184 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru ❓ ÷ (+2) = (+2).(-4) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -4 B) 4 C) -16 D) 16 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 132 doğru , 168 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru (+9) ÷ (-3) = ❓ . (+3) olduğuna göre ❓ kaçtır? A) -1 B) 1 C) -9 D) 9 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 137 doğru , 141 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru -1 ile 2 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) -2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 184 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 3.3378 - 3.378 işlemi sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 158 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru a.b = 24 ve a.b.c = 0 olduğuna göre c kaçtır? A) 0 B) 1 C) -1 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 178 doğru , 40 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Musa son altı günde yaptığı satışlardan toplam 600 TL kâr elde etmiştir.Musa bu altı günün üç gününde günde 100 er TL zarar yapmıştır.Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir? A) 100 TL B) 200 TL C) 300 TL D) 400 TL Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 88 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.Zekeriya hava sıcaklığı 22 oC olan yerden -2 oC olan dağın eteğine çıkmıştır.Çıkılan yerin yerden yüksekliği kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 101 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 20 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Tüm soruları cevaplayan Hatice'nin dört yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -4 0 C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 14 0C sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 60 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir denizaltı her 10 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 15 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 20 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 40 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 53 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Meryem'in İsa'ya 750 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 150 TL vererek Meryem İsa'dan 300 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 150'şer TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda 274 puan Ayşe'nin sekiz yanlışı ve dört boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 73 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.