Tam sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 200 TL kâr , Salı günü ise 50 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu belirlemek için aşağıdaki hangi işlem yapılmalıdır?
A) 150 TL kâr B) 150 TL zarar C) 250 TL kâr D) 250 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 724 doğru , 445 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 🐟
Deniz seviyesinin 8 metre altındaki bir balık deniz seviyesinden 12 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balığın kaç metre aşağıya gitmiştir?
A) 4 B) 20 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 535 doğru , 560 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 1 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinin 13 metre altındaki kayıp elması bulmuştur.
Dalgıç deniz seviyesine göre kaç metre yer değiştirmiştir?
A) 14 B) 12 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 548 doğru , 377 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 25 soruluk bir matematik sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.İki soruyu cevaplamayan Hatice'nin üç yanlışı vardır.Buna göre Hatice bu sınavdan kaç puan almıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 214 doğru , 492 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Her yüz metre yükselmede hava sıcaklığı 1 oC soğumaktadır.Zekeriya hava sıcaklığı 18 oC olan yerden sıçaklığı -8 oC olan bir dağın eteğine çıkmıştır.Çıkılan yerin yerden yüksekliği kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 109 doğru , 422 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 🤖
Hem havada uçabilen hemde deniz altında gidebilen bir robot bir saniyede 30 metre yukarı çıkabilmektedir.
Denizin 100 metre altındaki robot kaç saniyede denizin 80 metre üstüne çıkabilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 167 doğru , 313 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Musa son sekiz günde yaptığı satışlardan toplam 1300 TL kâr elde etmiştir.Musa bu sekiz günün iki gününde günde 100 er TL zarar yapmıştır.Kalan günlerde her gün aynı miktarda kâr elde ettiğine göre Musa bir günde ne kadar kâr elde etmiştir? A) 50 TL B) 150 TL C) 250 TL D) 350 TL Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 206 doğru , 305 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Bir elektrikli soba bulunduğu yerin sıcaklığını her 10 dakikada 1 oC arttırmaktadır.
Odanın sıcaklığı -2 0 C iken çalıştırılan soba kaç dakika sonra odayı 22 0C sıcaklığına getirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 237 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir denizaltı her 20 saniyede 1 metre aşağı gidebilmektedir.
Deniz seviyesinin 5 metre altındaki denizaltı 60 saniye boyunca aşağıya gitmiştir.
60 saniye sonunda denizaltı deniz seviyesinin kaç metre altındadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 163 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Meryem'in İsa'ya 840 TL borcu vardır.
Her hafta İsa'ya 120 TL vererek Meryem İsa'dan 600 TL alacaklı olmuştur.
Buna göre Meryem kaç hafta İsa'ya 120 TL para vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 194 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir deneme sınavında her doğru cevap +5 , her yanlış cevap ise -2 puandır.Bu sınavda 243 puan Ayşe'nin altı yanlışı ve üç boşu ( cevaplamadığı soru ) vardır.Buna göre bu sınavda kaç soru vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 234 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Erzurum'da Pazartesi günü sıcaklık -17 oC idi.Pazartesi gününden sonra sıcaklık 5 gün boyunca hergün 4 oC artmıştır.
Buna göre Pazartesi gününden sonraki 5. günde sıcaklık kaç derecedir?
A) -3 B) -2 C) +2 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 195 doğru , 129 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.