Tam sayılarla toplama çıkarma soruları 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (-1) + (+4) işlemi sonucu kaçtır? A) -3 B) +3 C) +5 D) -5 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 256 doğru , 153 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru (+5) + (-3) işlemi sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) +8 D) -8 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 285 doğru , 95 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru (+9) - (-5) işlemi sonucu kaçtır? A) -4 B) +4 C) +14 D) -14 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 218 doğru , 140 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru (-4) - (+2) işlemi sonucu kaçtır? A) -2 B) +2 C) +6 D) -6 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 185 doğru , 161 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru (+3) + (-2) + |-2| işlemi sonucu kaçtır? A) 3 B) 1 C) -1 D) 7 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 146 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru -1 0 1 2 3 4 -2 -3 -4 -5
Yukarıdaki yatay sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+3) + (+2) B) (+3) - (+2) C) (-3) + (-2) D) (-3) - (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 181 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (+2) B) (+2) - (+2) C) (+4) + (+2) D) (+4) - (+2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 176 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (+2) + (-3) B) (+2) - (-3) C) (+2) - (+3) D) (+2) + (+3) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 118 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru
Yukarıdaki sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) (-4) + (+2) B) (-4) - (+2) C) (-4) - (-2) D) (-4) + (-2) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 108 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru m - (-2) işleminin sonucu pozitif tam sayı olduğuna göre m yerine yazılabilecek en küçük tam sayı kaçtır? A) -1 B) +1 C) -3 D) +3 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 73 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Ayşe 5. kattaki dairesinden 7 kat aşağıya inmiştir.
Ayşe apartmanın kaçıncı katındadır?
A) 2. kat B) -2. kat C) 12. kat D) -12. kat Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 152 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 🐟
Deniz seviyesinin 18 metre altındaki bir balık deniz seviyesinden 12 metre aşağıdaki başka bir yere yüzmüştür.
Balık kaç metre yukarı çıkmıştır?
A) 6 B) 30 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 117 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 🚁 💎 🙃
Bir dalgıç deniz seviyesinden 1 metre yükseklikteki helikopterden atlamış ve deniz seviyesinin 9 metre altındaki kayıp elması bulmuştur.
Dalgıç deniz seviyesine göre kaç metre yer değiştirmiştir?
A) 8 B) 10 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 118 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Buzdolabının sıcaklığı +5 oC iken soğutma düğmesi çevrildi sıcaklık 7 oC düştü.
Buzdolabının sıcaklığı kaç oC olmuştur?
A) 2 oC B) -2 oC C) 12 oC D) -12 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 66 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Oda sıcaklığı -8 oC iken soba yakıldı ve odanın sıcaklığı 20 oC arttı.
Odanın sıcaklığı kaç oC olmuştur?
A) +28 oC B) -28 oC C) +12 oC D) -12 oC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 139 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Yahya'ya 175 TL borcu olan Yakup Yahya'dan 25 TL daha borç almıştır.
Yakup'un Yahya'ya olan borcu ne kadar olmuştur?
A) -150 B) -200 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 147 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 170 TL kâr , Salı günü ise 130 TL zarar etmiştir.
Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
A) 40 TL kâr B) 40 TL zarar C) 300 TL kâr D) 300 TL zarar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 133 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.