Temel geometrik kavramlar çizimler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir düzlem üzerindeki iki doğrunun tek bir ortak noktası var ve oluşan açıların hepsi aynı derecede değil ise bu iki doğru .... doğrulardır.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmaldır?
A) Paralel B) Kesişen C) Çakışık Cevabını kontrol et

2. soru
Yukarıdaki iki çizginin birbirine göre durumları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paralel B) Dik kesişen C) Kesişen D) Çakışık Cevabını kontrol et

3. soru B A
Yukarıdaki şeklin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) AB B) AB C) AB Cevabını kontrol et

4. soru k
Yukarıdaki k doğrusu hangi noktadan geçer?
A) Turuncu B) Kırmızı C) Mavi D) Yeşil Cevabını kontrol et

5. soru AB sembolü ne anlama gelir? A) AB doğru parçası B) AB doğrusu C) AB ışını Cevabını kontrol et

6. soru // ne işaretidir? A) Kesişen doğrular B) Çakışık doğrular C) Dik doğrular D) Paralel doğrular Cevabını kontrol et

7. soru c
Yukarıdaki şeklin ismi nedir?
A) c doğru parçası B) c doğrusu C) c ışını Cevabını kontrol et

8. soru F G
Yukarıdaki şeklin ismi nedir?
A) FG doğru parçası B) FG doğrusu C) FG ışını Cevabını kontrol et

9. soru F G
Yukarıdaki şeklin ismi FG doğrusudur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

10. soru k
Yukarıdaki k doğrusu hangi noktadan geçer?
A) Turuncu B) Kırmızı C) Mavi Cevabını kontrol et

11. soru k
Yukarıdaki k doğrusu hangi noktadan geçer?
A) Turuncu B) Kırmızı C) Mavi D) Yeşil Cevabını kontrol et

12. soru A B C D T m
Kareli kağıda çizilmiş olan m doğrusunun 6 birim sağına paralel doğru çizmek isteyen Ebrar T noktası dışında hangi noktayı seçmelidir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et

13. soru m k d e f
Noktalı kağıda çizilmiş olan beş doğruya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) e ⏊ k B) k ⏊ f C) d // e D) f ⏊ d Cevabını kontrol et

14. soru A B C D T m
m doğrusunu dik kesen ve T noktasından geçen bir doğru çizmek için seçilecek 2. nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru A B
Noktalı kağıt üzerinde bulunan B noktasının A noktasına göre konumu nedir?
A) 7 birim sağda B) 7 birim solda C) 8 birim sağda D) 8 birim solda Cevabını kontrol et

16. soru K A B C D
K noktasının 5 birim sol ve 3 birim aşağısındaki nokta hangisidir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru K A B C D
Noktalı kağıt üzerinde bulunan K noktasının 6 birim sol ve 4 birim aşağısındaki nokta hangisidir?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et

18. soru K A B C D
K noktasından sırası ile 2 birim aşağı , 5 birim sola , 2 birim aşağı ve son olarak 6 birim sola gidildiğinde hangi nokta olunur?
A) A B) B C) C D) D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru
Noktalı kağıt üzerindeki iki doğru parçasının uzunlukları eşit midir değil midir?
A) Eşittir B) Eşit değildir Cevabını kontrol et

20. soru
Yukarıdaki iki doğru parçasının uzunlukları eşit midir değil midir?
A) Eşittir B) Eşit değildir Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru A B K L M N O
AB doğru parçası ile aynı uzunlukta bir doğru parçası yapabilmek için K noktası hangi nokta ile birleştirilmelidir?
A) L B) M C) N D) O Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru
Kareli kağıt üzerindeki yeşil şekili oluşturan 13 doğru parçasından kaç tanesi kırmızı doğru parçası ile aynı uzunluktadır?
Cevabını kontrol et

23. soru
= 10 cm olduğuna göre yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde çizili olan doğru parçası kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

24. soru m(A) ne anlama gelir? A) A açısı B) A açısının ölçüsü C) A doğrusu D) A doğrusu uzunuluğu Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

25. soru m(K) = 90o ise K açısı .... açıdır.
Yukarıdaki ifadede noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Dar B) Dik C) Geniş Cevabını kontrol et

26. soru Ö
Yukarıdaki Ö açısı nasıl bir açıdır?
A) Dar B) Dik C) Geniş Cevabını kontrol et

27. soru A A
Yukarıdaki A açısı nasıl bir açıdır?
A) Dar B) Dik C) Geniş Cevabını kontrol et

28. soru A

Yukarıdaki B açısı nasıl bir açıdır?
A) Dar B) Dik C) Geniş Cevabını kontrol et

29. soru A B
Yukarıdaki iki açıdan hangisinin ölçüsü daha küçüktür?
A) A B) B Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

30. soru A B C Ç

Yukarıdaki A noktası hangi nokta ile birleştirilirse bir geniş açı elde edilir?
A) B B) C C) Ç Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

31. soru A B C Ç D E
Yukarıdaki A noktası kaç nokta ile birer birer birleştirilirse bir dar açı elde edilir?
Cevabını kontrol et

32. soru A B C Ç D E F G Ğ

Yukarıdaki A noktası kaç nokta ile birer birer birleştirilirse bir geniş açı elde edilir?
Cevabını kontrol et

33. soru A B C Ç D E 45o 45o 45o 45o
Yukarıdaki BEÇ açısı nasıl bir açıdır?
A) Dar B) Dik C) Geniş Cevabını kontrol et

34. soru
Yukarıdaki iki çizginin birbirine göre durumları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paralel B) Kesişen C) Dik Kesişen D) Çakışık Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

35. soru H I J K L M N
HI doğrusu üzerindeki J noktası hangi nokta ile birleştirilirse oluşan doğru parçası en kısa olur?
A) K B) L C) M D) N Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

36. soru O P R S T U V
V noktası PO doğrusu üzerindeki hangi nokta ile birleştirilirse oluşan doğru parçası en kısa olur?
A) R B) S C) T D) U Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

37. soru F G H I J K L
Yukarıdaki noktalı kağıttaki L noktasından CF doğrusuna dikme çizmek için ikinci nokta aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) H B) I C) J D) K Cevabını kontrol et

38. soru Y A B C D
Aşağıdaki doğru parçalarından hangisi en kısadır?
A) YA B) YB C) YC D) YD Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.