Temel geometrik kavramlar ve çizimler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM

Geometrik kavramlar çizimler ,

- TESTLER

5. sınıf : 5. sınıf açı testi , 5. sınıf açı soruları , Temel geometrik kavramlar çizimler soruları , Temel geometrik kavramlar çizimler testi , Doğru doğru parçası ışın testi , Doğru doğru parçası ışın soruları , İki doğrunun birbirine göre durumu testi , İki doğrunun birbirine göre durumu soruları , Bir noktanın diğer noktaya göre konumu testi , Bir noktanın diğer noktaya göre konumu soruları , Doğruya üzerindeki dışındaki noktadan dikme çizme soruları , Doğruya üzerindeki dışındaki noktadan dikme çizme testi , Eşit uzunlukta doğru parçaları testi , Eşit uzunlukta doğru parçaları soruları , Temel geometrik kavramlar ve çizimler testi , Temel geometrik kavramlar ve çizimler soruları , Temel geometrik kavramlar ve çizimler soruları 2

- KAZANIM

- 5.sınıf Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

 1. Terimler: Dik açı, dar açı, geniş açı, paralellik, doğru, doğru parçası, ışın, Semboller:⏊ , // , AB , [AB] , |AB| , [AB , AB , AB , AB , m(A)
 2. Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir.Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumları (kesişen, paralel, çakışık) ele alınarak sembolle gösterilir.
 3. Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.
  1. Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.
  2. Örneğin A noktası B noktasının 3 birim sağında/solunda; 2 birim aşağısında/ yukarısında; 4 birim sağının/solunun 2 birim yukarısında/aşağısında gibi
  3. Gerçek hayat durumları ile ilgili örneklere de yer verilir.
 4. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer. Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde yatay, dikey veya eğik doğru parçaları üzerinde çalışılması sağlanmalıdır. ABCDEFGH
 5. 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler.
  1. Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.
  2. Açıları belirlerken veya oluştururken referans olarak bir kâğıdın köşesinin, gönyenin veya bir açıölçerin kullanılması istenebilir.
  3. Açılar isimlendirilerek ifade edilir.
 6. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer.
 7. Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar.
  1. Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır.
  2. Gerçek hayat durumlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
  • Gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara da yer verilir.