Ters orantı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki çokluktan biri belli bir oranda artarken diğeri de bu oranda azalıyor veya biri bellir bir oranda azalırken diğeri de bu oranda artıyorsa iki çokluk arasında .... orantı vardır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) doğru B) ters Cevabını kontrol et

2. soru Bilet fiyatı 10 TL olan sinemadaki bir filmi 600 kişi izlemiştir.
Aynı filmin bilet fiyatı 20 TL olduğunda ise 300 kişi izlemiştir.
Bilet fiyatı ile filmi izleyen kişi sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Bir ton kömürü Salih tek başına 80 dakikada kömürlüğe taşımıştır.
Ertesi gün yine bir ton kömürü Salih kendisi ile aynı şekilde taşıma yapacak 3 arkadaşı ile birlikte taşımış ve 20 dakikada taşımayı bitirmiştir.
Buna göre taşıyan kişi sayısı ile işin bitirilme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru
Çoban sayısı Kaybolan koyun sayısı
1 24
2 12
3 8
? 2

Büyük bir çiftlikte farklı sayılarda çobanlar çalışmıştır.Çiftlikteki çoban sayısı ile günlük kaybolan koyun sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre günlük kaybolan koyun sayısı 2 iken çiftlikte kaç tane çoban çalıştırılmıştır?
Cevabını kontrol et

5. soru Bir süt fabrikasında 150 L süt 500 mL lik 300 şişeye doldurulmuştur.
Ertesi gün ise 150 L süt 750 mL lik 200 şişeye doldurulmuştur.
Buna göre şişe hacmi ile doldurulan şişe sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru Büyük bir çiftlikte 2 çoban varken günde 10 koyun kaybolmaktaydı.
Çoban sayısı 5 olduğunda günlük kaybolan koyun sayısı 3 oldu.
Buna göre çoban sayısı ile kaybolan koyun sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru
Günlük çözülen soru Sınavdaki yanlış sayısı
5 30
10 15
15 10
? 2

LGS sınavına girenlerin günlük çözdüğü soru ve LGS sınavındaki yanlış miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre sınavda 2 yanlış yapanlar günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru
Boyacı sayısı Bitme süresi
(gün)
2 30
3 20
4 15
5 12

Büyük bir binanın aynı hızda çalışan farklı sayılarda boyacılarla boyandığında boyanma zamanını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre işçi sayısı ile işin bitme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

9. soru
Günlük çözülen soru Sınavdaki yanlış sayısı
10 24
20 12
30 8
40 6

TEOG sınavına girenlerin günlük çözdüğü soru ve TEOG sınavındaki yanlış miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre günlük çözülen soru sayısı ile sınavda yapılan yanlış sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et

10. soru
Kardeş sayısı Bir kardeşe düşen pay
(TL)
1 140 000
2 60 000
3 45 000
4 25 000

Bir mirasın kardeş sayısına göre paylaştırılmasına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre kardeş sayısı ile bir kardeşe düşen miras miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru
Delik sayısı Havuzun boşalma süresi
1 48
2 24
3 16
4 12

Aynı büyüklükte , farklı sayıda boşaltma delikleri olan dört tam dolu havuzdaki suyun boşalma süresi yukarıdaki tablodaki gibidir.
Buna göre havuzdaki delik sayısı ile tam dolu havuzun boşalması arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Dün bir miktar kömürü Salih tek başına 63 dakikada kömürlüğe taşımıştır.
Bugün ise yine aynı miktarda kömürü aynı hızda taşıma yapan 7 kişi taşımıştır.
7 kişi taşımayı kaç dakikada bitirmiştir?
Cevabını kontrol et

13. soru Sabah bir süt fabrikasındaki bir miktar süt 500 mL'lik 150 şişeye doldurulmuştur.
Öğleden sonra ise aynı miktarda süt 750 mL'lik şişelere doldurulacaktır.
Buna göre öğleden sonra 750 mL'lik kaç şişe gereklidir?
Cevabını kontrol et

14. soru Tam dolu bir havuzdaki sular aynı büyüklükteki 2 delikten 150 dakikada boşaltmaktadır.
Havuza aynı büyüklükte üç yeni delik açılırsa tam dolu havuzdaki sular kaç dakikada boşalır?
Cevabını kontrol et

15. soru
Boyacı sayısı Bitme süresi (gün)
2 60
3 40
4 30
? 15

Bir binanın aynı hızda çalışan farklı sayılarda boyacı ile boyanma süresini gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre işin bitme süresi 15 gün iken kaç tane boyacı çalışmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.