Ters orantı testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki çokluğun farklı miktarlarının çarpımları birbirine eşitse bu iki çokluk arasında ..... orantı vardır.
Yukarıdaki noktalı yere ne yazılmalıdır?
A) doğru B) ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 3 badanacı 500 m2 lik bir binayı 8 günde boyamışlardır.
Yine aynı büyüklükteki bir binayı aynı hızda çalışan 6 kişi 4 günde boyamışlardır.
Buna göre işçi sayısı ile işin bitme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Her gün günde 5 soru çözen Mümin deneme sınavında 40 yanlış yapmıştır.
Günde 25 soru çözen Mümine ise aynı sınavda 7 yanlış yapmıştır.
Buna göre günlük çözülen soru sayısı ile sınavda yapılan yanlış sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 12 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru
Bilet fiyatı
(TL)
İzleyici sayısı
? 140
5 112
8 70
10 56

Bir sinemada değişik bilet fiyatlarında gelen izleyici sayına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre 140 izleyici kaç TL den film izlemiştir?
Cevabını kontrol et

Bu soruya 6 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 20 000 TL , 2 kardeşe 10 000 ar TL olacak şekilde miras kalmıştır.
Kardeş sayısı 5 olsaydı her kardeşe 4000 TL para miras kalacaktı.
Buna göre kardeş sayısı ile bir kardeşe düşen miras miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 10 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Tam dolu bir havuzdaki sular aynı büyüklükteki 3 delikten 200 dakikada boşaltmaktadır.
Havuza aynı büyüklükte iki yeni delik açılmış ve tam dolu havuzun 120 dakikada boşalması sağlanmıştır.
Buna göre havuzdaki delik sayısı ile tam dolu havuzun boşalması arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru
Bilet fiyatı
(TL)
İzleyici sayısı
4 250
5 220
8 150
10 110

Bir sinemada değişik bilet fiyatlarındaki izleyici sayına dair tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre bilet fiyatı ile izleyici sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru
Çoban sayısı Kaybolan koyun sayısı
1 48
2 24
3 16
? 6

Büyük bir çiftlikte farklı sayılarda çobanlar çalışmıştır.Çiftlikteki çoban sayısı ile günlük kaybolan koyun sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre günlük kaybolan koyun sayısının 6 iken kaç tane çoban çalıştırılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru
Şişe hacmi
(mL)
Şişe adedi
250 1800
500 900
750 600
1000 450

Bir süt fabrikasında üretilen sütler her gün tek çeşit şişeye konulmaktadır.
Son dört gündeki 450 L sütün konuludğu şişe hacmi ve şişe sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre şişe hacmi ile doldurulan şişe sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 9 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru
Çoban sayısı Kaybolan koyun sayısı
1 36
2 18
3 12
4 9

Büyük bir çiftlikte farklı sayılarda çobanlar çalışmıştır.Çiftlikteki çoban sayısı ile günlük kaybolan koyun sayısına ait tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre çoban sayısı ile kaybolan koyun sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 3 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Dün bir miktar kömürü Salih tek başına 40 dakikada kömürlüğe taşımıştır.
Bugün ise yine aynı miktarda kömürü aynı hızda taşıma yapan 8 kişi taşımayı kaç dakikada bitirebilir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 7 doğru , 4 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Sabah bir süt fabrikasındaki 225 L süt 500 mL lik 450 şişeye doldurulmuştur.
Öğleden sonra ise yine 225 L süt 750 mL lik şişelere dolduracaktır.
Buna göre öğleden sonrası kaç tane 750 mL'lik şişe gereklidir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 6 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru
Günlük çözülen soru Sınavdaki yanlış sayısı
5 36
10 18
15 12
? 3

Deneme sınavına girenlerin günlük çözdüğü soru ve TEOG sınavındaki yanlış miktarını gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Buna göre sınavda 3 yanlış yapanlar günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 5 doğru , 5 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Tam dolu bir havuzdaki sular aynı büyüklükteki iki delikten 90 dakikada boşaltmaktadır.
Havuza aynı büyüklükte kaç tane yeni delik açılırsa tam dolu havuzdaki sular kaç 36 dakikada boşalır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 3 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru
Kişi sayısı Taşıma süresi
(dk)
1 96
2 48
3 32
4 24

5 ton kömürün her biri aynı hızda çalışan farklı sayıdaki, kişilerle taşınmasında taşıma süresini gösteren tablo yukarıdaki gibidir.
Bu tabloya göre taşıyan kişi sayısı ile işin bitirilme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Doğru orantı B) Ters orantı C) Orantı yok Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 8 doğru , 2 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.