Uzunluk ölçme

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

1. sınıf uzunluk ölçme , 2. sınıf uzunluk ölçme , Sayı doğrusu , 3. sınıf uzunluk ölçme , 4. sınıf uzunluk ölçme ,

- TEST SAYFA ADLARI

1. sınıf : 1. sınıf uzunluk ölçme testi

2. sınıf : 2. sınıf uzunluk ölçme testi , 2. sınıf uzunluk problemleri

3. sınıf : 3. sınıf uzunluk ölçme soruları , 3. sınıf uzunluk problemleri , 3. sınıf uzunlukları ölçme testi

4. sınıf : 4. sınıf uzunluk ölçme soruları , 4. sınıf uzunluk ölçme problemleri , Uzunluk ölçü birim dönüştürme soruları

- KAZANIM

- 1.sınıf Uzunluk Ölçme

 1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar.
  1. Nesneler, ölçme yapmadan sadece karşılaştırılır.
  2. “Daha uzun / daha kısa” gibi ifadeler kullanarak karşılaştırma yapmaları istenir.
  3. Sıralama etkinliklerinde nesne sayısının beşi geçmemesine dikkat edilir.
  4. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yeri belirlenir.
  5. En az üç nesne arasında uzunluk ilişkileri yorumlanır ve geçişlilik düşüncesinin gelişimine dikkat edilir.
 2. Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar.Birimler tekrarlı kullanılırken bir başlangıç noktası alınmasına, birimler arasında boşluk kalmamasına birimlerin üst üste gelmemesine ve hepsinin aynı doğrultuda kullanılmasına dikkat edilmelidir.
 3. Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçü birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.

- 2.sınıf Uzunluk Ölçme

 1. Terimler veya kavramlar: metre (m), santimetre (cm), sayı doğrusu
 2. Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
  1. Kâğıttan bir şeritle yapılan ölçümün aynı şeridin yarısı ve dörtte biri ile tekrarlanması istenir.
  2. Bir uzunluğun aynı birimin daha küçük parçalarıyla ifade edilebileceği fark ettirilir.
  3. Birimler arasında kat ifadeleri kullanılarak karşılaştırma yapılmaz.
 3. Standart uzunluk ölçü birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
  1. Metre ve santimetreyle sınırlı kalınır.
  2. Standart ölçme araçları kullandırılır.
 4. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
  1. Ölçülen farklı uzunlukları karşılaştırma çalışmaları yapılır.
  2. Metre ve santimetrenin kısaltmayla gösterimine değinilir.
 5. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.
 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.
  1. Örneğin renkli şeritler kullanarak birim tekrarının da görülebileceği modeller oluşturulur.
  2. Sayı doğrusu temel özellikleriyle tanıtılarak etkinliklerde kullanılır ve cetvelle ilişkilendirilir.
 7. Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer.
  1. Tek uzunluk ölçü biriminin kullanılmasına dikkat edilir.
  2. Çözümünde birimler arası dönüştürme yapılması gereken problemlere yer verilmez.

- 3.sınıf Uzunluk Ölçme

 1. Terimler veya kavramlar: kilometre (km)
 2. Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları kullanarak ölçme yapar.Öğrencilerin kulaç, adım, karış gibi bedensel ve ip, tel, kalem gibi bedensel olmayan ölçme araçları tanımlamaları ve bunları kullanarak farklı ölçme etkinlikleri yapmaları istenir.
 3. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
  1. Dönüşümlerde ondalık gösterim gerektirmeyen sayılar kullanılmasına dikkat edilir.
  2. Dönüşümler somut uygulamalarla yaptırılır.
 4. Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer.
 5. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder.Birimler arası dönüşüm işlemlerine yer verilmez.
 6. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.Problem çözerken en çok iki işlemli problemlere yer verilir.

- 4.sınıf Uzunluk Ölçme

 1. Terimler veya kavramlar: milimetre (mm)
 2. Standart uzunluk ölçü birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.
 3. Uzunluk ölçü birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazar.
  1. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ikili dönüştürmelerle sınırlı kalınır.
  2. Ondalık gösterim kullanılmasını gerektiren dönüştürmeler yapılmaz.
 4. Doğrudan ölçebileceği bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçü birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.Kilometre ile işlem yapılmaz.
 5. Uzunluk ölçü birimlerinin kullanıldığı en çok üç işlem gerektiren problemleri çözer.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.