Veri işleme

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

1. sınıf veri toplama değerlendirme , Sıklık tablosu , Çetele tablosu , Nesne grafiği , Şekil grafiği , 3. sınıf veri işleme , Sütun grafiği , 5. sınıf veri işleme , 6. sınıf veri işleme , 6. sınıf veri analizi , 7. sınıf veri analizi , Çizgi grafiği , Daire grafiği , 8. sınıf veri işleme ,

- TEST SAYFA ADLARI

2. sınıf : 2. sınıf veri işleme soruları , Şekil grafiği soruları , Nesne grafiği soruları , Sıklık tablosu soruları , Çetele tablosu testi , 2. sınıf tablo grafik testi

3. sınıf : 3. sınıf veri işleme soruları

4. sınıf : 4. sınıf veri işleme soruları , Sütun grafiği soruları , 4. sınıf grafik soruları

5. sınıf : 5. sınıf veri işleme soruları , 5. sınıf sütun grafiği soruları , 5. sınıf sıklık tablosu soruları , 5. sınıf veri analizi soruları , Yanlış yorumlara yol açan sütun grafik soruları , 5. sınıf veri işleme soruları 2

6. sınıf : Veri analizi soruları , İkili sıklık tablosu soruları , İkili sütun grafiği soruları , Veri grubu açıklık soruları , Aritmetik ortalama soruları , 6. sınıf araştırma sorusu testi , 6. sınıf veri işleme soruları , 6. sınıf veri analizi testi , 6. sınıf veri analizi soruları

7. sınıf : 7. sınıf veri işleme testi , Çizgi grafiği soruları , Daire grafiği soruları , Aritmetik ortalama ortanca tepe değeri soruları , Daire grafiği testi

8. sınıf : 8. sınıf veri işleme testi , 8. sınıf veri analizi soruları , 8. sınıf veri işleme testi 2

- KAZANIM

- 1.sınıf Veri Toplama ve Değerlendirme

 1. Terimler veya kavramlar: tablo, veri
 2. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.
  1. Öğrencilere okuldaki günlük beslenme tablosu, takvim gibi sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tablolar okutulur.
  2. Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınarak sağlıklı beslenme, obezite gibi konulara da değinilir.

- 2.sınıf Veri Toplama ve Değerlendirme

 1. Terimler veya kavramlar: çetele tablosu, sıklık tablosu, nesne grafiği, şekil grafiği, ağaç şeması
 2. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.
  1. Veri toplarken “Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği mevsimin, rengin hangisi olduğunun sorulması vb.” örneklere yer verilir.
  2. Grafik oluştururken verinin en çok dört kategoride organize edilebilir olmasına ve her veri için bir nesne kullanılmasına, nesnelerin yan yana veya üst üste gelmesine dikkat edilmelidir.
  3. Nesne ve şekil grafiğinde yatay ve dikey gösterimler örneklendirilmelidir.
  4. Nesne grafiği oluşturulurken gerçek nesneler kullanılmasına dikkat edilmelidir.

- 3.sınıf Veri Toplama ve Değerlendirme

 1. Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.Verilerin farklı bölümlerini karşılaştırarak verinin tamamı hakkında yorum yapmaları istenir. Örneğin bir bakkalda bir haftada satılan ekmek sayısını gösteren grafik incelendiğinde hafta sonu satılan ekmek sayısının diğer günlerde satılan ekmek sayısından daha fazla olduğu fark ettirilir.
 2. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.
  1. Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.
  2. Karşılaştırma gerektiren problemlere yer verilir.
  3. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
 3. En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.

- 4.sınıf Veri Toplama ve Değerlendirme

 1. Terimler veya kavramlar: sütun grafiği
 2. Sütun grafiğini inceler, grafik üzerinde yorum ve tahminler yapar.
 3. Sütun grafiğini oluşturur.Sütun grafiği oluşturulmadan önce veriler nesne veya şekil grafiği yardımıyla düzenlenir. Çetele ve sıklık tabloları da kullanılabilir. İlk yapılan çalışmalarda kareli kâğıt ve renkli birimkareler kullanılabilir.
 4. Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır.
  1. Yatay veya dikey sütun grafiği, şekil grafiği, nesne grafiği, tablo, ağaç şeması gibi farklı gösterimler kullandırılır.
  2. Veri toplama sırasında düzeye uygun çalışmalar yapılmasına dikkat edilir.
  3. Veri toplama sürecinde seçilen konu ya da sorunun veri toplamaya uygun olup olmadığı üzerinde konuşulur.
  4. Öğrencilerin bu aşamaya kadar öğrendiği tablo ve grafik gösterimlerine uygun sorular kullanılır.
  5. Verilere uygun grafik başlıkları ve birimler kullandırılır.
  6. Sınıflanabilir (cinsiyet, göz rengi gibi) ve sıralanabilir (boy sırası, yarışma sonuçları gibi) veriye uygun farklı grafik gösterimlerinin kullanılması ve uygun gösterimin belirlenmesi sağlanır.
  7. İki veya daha fazla özellik kullanılır.
  8. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılabilir.
  9. Verilerin farklı gösterimlerinden yararlanılarak finansal okuryazarlıkla ilişkisi kurulur.
 5. Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- 5.sınıf Veri Toplama ve Değerlendirme

 1. Terimler: Veri, sıklık, sütun grafiği, sıklık tablosu, ağaç şeması
 2. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
  1. Araştırma sorusu oluşturabilmek için "Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği meyvelerin neler olduğu bir araştırma sorusudur ancak bir kişinin en sevdiği meyvenin ne olduğu sorusu araştırma sorusu değildir." gibi örnekler üzerinde durulur.
  2. Araştırma soruları oluşturulurken çevre bilinci, tutumluluk, yardımlaşma, israftan kaçınma vb. konulara yer verilir.
 3. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
  1. Tek özelliğe yönelik süreksiz veri gruplarıyla sınırlı kalınır. Sürekli ve süreksiz kavramlara girilmez.
  2. Verileri düzenlemek ve grafikle göstermek için gerektiğinde uygun bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
 4. Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer.Yanlış yorumlamalara yol açan sütun grafikleri de incelenir.

- 6.sınıf Veri Toplama ve Değerlendirme

 1. Terimler: ikili sütun grafiği, ikili sıklık grafiği, eksenler
 2. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.
  1. Örneğin sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdikleri renkler nelerdir?
  2. Beş büyük ilde 1990 ve 2010 yıllarında hizmet veren kaç tane hastane vardır?
  3. Süreksiz veri gruplarıyla sınırlı kalınır. Sürekli ve süreksiz veri kavramına girilmez.
 3. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.

- 6.sınıf Veri Analizi

 1. Terimler veya kavramlar: en küçük değer, en büyük değer, açıklık, aritmetik ortalama
 2. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
 3. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
 4. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.Aritmetik ortalama ve açıklığı gerçek hayat durumlarında yorumlamaya yönelik çalışmalara yer verilir.

- 7.sınıf Veri Analizi

 1. Terimler: çizgi grafiği, daire grafiği, ortanca (medyan), tepe değer (mod)
 2. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
  1. İki veri grubuna ait grafik oluşturma çalışmalarına da yer verilir.
  2. Yanlış yorumlamalara yol açan çizgi grafikleri de incelenir.
 3. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.Belli bir veri grubu için bu değerlerden hangisinin daha kullanışlı olduğunu anlamaya yönelik çalışmalara yer verilir. Bu doğrultuda gerektiğinde bilgi ve iletişim teknolojilerine yer verilir.
 4. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.Daire grafiği oluşturulurken gerektiğinde etkileşimli bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
 5. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.

- 8.sınıf Veri Analizi

 1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
 2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.Farklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.