Yöndeş iç ters dış ters açı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan açılarıdan paralel doğrular arasında olan açılar iç açılardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 159 doğru , 30 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru İki paralel doğruyu kesen doğru ile oluşan dış ters açıların ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre BGH ile GHC nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 101 doğru , 103 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre HGB ile CHG nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 78 doğru , 98 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre FGB ile EHC nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 71 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru A B C D E F G H
BA//DC olduğuna göre BHG ile HGC nasıl açılardır?
A) İç ters B) Dış ters C) Yöndeş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru A B C D E F G H
m(HGA) = 84o ve m(DHG) = 95o olduğuna göre AB ve DC doğrularının birbirine durumu nedir?
A) Paralel B) Kesişen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 47 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru A B C D G H J K
Yukarıdaki şekilde BA // DC ve m(GKD) = 126o olduğuna göre HJA nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 69 doğru , 46 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru G H I J K L M N
Yukarıdaki şekilde GH // IJ ve m(GNM) = 124o olduğuna göre JMN nin ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Y Z G H I J K L
Yukarıdaki şekilde m(ZKJ) = m(ILG) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru N O P R S T U V
Yukarıdaki şekilde m(SUO) = m(PVT) .

Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru M N O P T U
Yukarıdaki şekilde [MN // [OP ve [MT] NMO açısının açıortayıdır.
m(POM) = 108o olduğuna göre TMO açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 61 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru A B C D E
Yukarıdaki şekilde [AB // [CD m(AEC) = 43o m(DCE) = 80oolduğuna göre EAB açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 63 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru A B G H I O
Yukarıdaki şekilde [AB // [GH m(AIO) = 68o m(HGI) = 59oolduğuna göre BAI açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 20 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru T U V Y Z E F
Yukarıdaki şekilde [YZ // [EF m(TYZ) = 121o m(ETY) = 73oolduğuna göre TEF açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru A B C D E F
Yukarıdaki şekilde AB // [CD , [FC] DCE nin açıortayı ve m(CEB) = 60o olduğuna göre AFC açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 13 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.