Yüzdeler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIM SAYFA ADLARI

5. sınıf yüzdeler , 7. sınıf yüzdeler ,

- TEST SAYFA ADLARI

5. sınıf : 5. sınıf yüzdeler testi , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri dönüştürme soruları , Kesir ondalık yüzdelik gösterim karşılaştırma testi

7. sınıf : 7. sınıf yüzdeler soruları , Yüzde ile ilgili problemler , Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak hesaplama soruları , Bir çokluğu yüzde arttırma azaltma soruları , Yüzdeler testi , Yüzdeler soruları

- KAZANIM

- 5.sınıf Yüzdeler

 1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.Yüzde sembolünü (%) anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir. %100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı kalınır.
 2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.Sözü edilen ilişkileri anlamayı kolaylaştırıcı modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir.
 3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
 4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.%100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı kalınır. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulmaya yönelik işlemlere girilmez.

- 7.sınıf Yüzdeler

 1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
  1. %120 gibi %100’den büyük ve %0,5 gibi %1’den küçük yüzdelik ifadelerin anlaşılmasına yönelik çalışmalara da yer verilir.
  2. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
 2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.Örneğin 20 sayısı 50’nin %40’ıdır.
 3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
 4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.