Yüzdeler

Aşağıdaki kırmızı çıkarma işareti olan başlıklara tıklayarak içerikleri gizleyebilme imkanınız vardır.

- KONU ANLATIMLARI

5. sınıf yüzdeler , 7. sınıf yüzdeler ,

- TESTLER

5. sınıf : 5. sınıf yüzdeler soruları , 5. sınıf yüzdeler testi , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri karşılaştırma testi , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri karşılaştırma soruları , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri dönüştürme testi , Kesir ondalık yüzdelik gösterimleri dönüştürme soruları , Çokluğun belirtilen yüzdesini bulma testi , Çokluğun belirtilen yüzdesini bulma soruları , 5. sınıf yüzdeler soruları 2 , Kesir ondalık yüzdelik gösterim karşılaştırma testi

7. sınıf : 7. sınıf yüzdeler testi , 7. sınıf yüzdeler soruları , Yüzde ile ilgili problemler , 7. sınıf yüzde ile ilgili problemler , Çokluk yüzde soruları , Çokluk yüzde testi , Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak hesaplama soruları , Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak hesaplama testi , Bir çokluğu yüzde arttırma azaltma testi , Bir çokluğu yüzde arttırma azaltma soruları , Yüzdeler testi , Yüzdeler testi 2 , Yüzdeler soruları

- KAZANIM

- 5.sınıf Yüzdeler

 1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.Yüzde sembolünü (%) anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir. %100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı kalınır.
 2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.Sözü edilen ilişkileri anlamayı kolaylaştırıcı modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir.
 3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
 4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur.%100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı kalınır. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulmaya yönelik işlemlere girilmez.

- 7.sınıf Yüzdeler

 1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur.
  1. %120 gibi %100’den büyük ve %0,5 gibi %1’den küçük yüzdelik ifadelerin anlaşılmasına yönelik çalışmalara da yer verilir.
  2. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
 2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.Örneğin 20 sayısı 50’nin %40’ıdır.
 3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
 4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.