Yeterli sayıda elemanla üçgen çizme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki kenar uzunluğu ile bu kenarlar arasındaki açı ölçüsü verilen üçgen çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Üç kenar uzunluğu üçgen eşitsizliği ilkesine uygun ise bu üçgen çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru |AB|=4 cm , |BC|=6 cm ve |CA|=10 cm bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru |AB|=5 cm , |BC|=6 cm ve m(B) = 45o bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru |AB|=5 cm m(A) = 65o m(B) = 45o bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru m(A) = 60o, m(B) = 70o m(C) = 50o bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

7. soru Bir KLM üçgeninde m(L) = 80o ve |LM|=10 cm'dir.
Aşağıdakilerden hangisi tek başına bilinse bile bu KLM üçgeni çizilemez?
A) m(K) B) m(M) C) |LK| D) |MK| Cevabını kontrol et

8. soru Bir PRS üçgeninde |PS|=10 cm ve |PR|=8 cm'dir.
Aşağıdakilerden hangisi tek başına bilinse bile bu PRS üçgeni çizilemez?
A) m(P) B) m(R) C) |RS| Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.