Yeterli sayıda elemanla üçgen çizme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İki kenar uzunluğu ile bu kenarlar arasındaki açı ölçüsü verilen üçgen çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Üç kenar uzunluğu üçgen eşitsizliği ilkesine uygun ise bu üçgen çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru |AB|=4 cm , |BC|=6 cm ve |CA|=10 cm bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru |AB|=5 cm , |BC|=6 cm ve m(B) = 45o bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru |AB|=5 cm m(A) = 65o m(B) = 45o bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

6. soru m(A) = 60o, m(B) = 70o m(C) = 50o bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

7. soru Bir KLM üçgeninde m(L) = 80o ve |LM|=10 cm'dir.
Aşağıdakilerden hangisi tek başına bilinse bile bu KLM üçgeni çizilemez?
A) m(K) B) m(M) C) |LK| D) |MK| Soruyu cevapla

8. soru Bir PRS üçgeninde |PS|=10 cm ve |PR|=8 cm'dir.
Aşağıdakilerden hangisi tek başına bilinse bile bu PRS üçgeni çizilemez?
A) m(P) B) m(R) C) |RS| Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları