Zor kat problemleri

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İsa iki günde toplam 23 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Pazartesi günü okunan sayfa sayısı Salı günü okunan sayfa sayısının 3 katından 5 eksiktir.
Buna göre İsa Salı günü kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 844 doğru , 980 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 🏃
Nuh iki günde toplam 34 dakika koşmuştur.Cuma günü koştuğu süre Cumartesi koştuğu sürenin 2 katından 7 dakika daha fazladır.
Buna göre Nuh Cumartesi günü kaç dakika koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1001 doğru , 757 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru Ali ile babasının yaşlarının toplamı 45 dir.Babasının yaşı Ali'nin yaşının 2 katından 6 fazladır.
Buna göre Ali'nin yaşı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2185 doğru , 1809 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3C ve 3A sınıflarında toplam 48 öğrenci vardır.3A sınıfında , 3C sınıfındaki öğrencilerin 2 katından 15 eksik öğrenci vardır.
3C sınıfında kaç öğrenci vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1346 doğru , 1620 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bu akşam seyredilen dizi ile film 105 dakika sürdü.Filmin süresi dizinin süresinin 2 katından 15 dakika fazladır.
Buna göre dizinin süresi kaç dakikadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1516 doğru , 945 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Bir şiir kitabı ile test kitabın toplam 91 sayfadır.Test kitabı , şiir kitabının 3 katından 5 sayfa eksik sayfadır.
Şiir kitabı kaç sayfadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1306 doğru , 896 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bahçedeki fidenin boyu ile elma ağacının boyunun toplamı 96 cm dir.Bahçedeki elma ağacı , fidenin 3 katından 8 cm fazla uzunluktadır.
Fidenin boyu kaç cm uzunluğundadır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1283 doğru , 504 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Evimizin fırına ve okula olan uzaklıkların toplamı 81 metredir.Evimiz ile okul arası uzaklık fırın ile olan uzaklığın 3 katından 15 m eksiktir.
Evimiz ile fırın arası mesafe kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 1020 doğru , 524 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Bir kovadaki su ile su deposundaki suların toplamı 92 litredir.Su deposunda , kovadaki suyun 4 katından 2 L fazla su vardır.
Buna göre kovada kaç litre su vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 939 doğru , 403 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru İki depoda toplam 71 litre su vardır.İlk depoda 2. depodaki suyun 5 katından 7 L eksik su vardır.
Buna göre 2. depoda kaç litre su vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 890 doğru , 408 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bekir ve Osman Ramazanda aileleri için toplam 87 TL fitre vermiştir.Osman , Bekir'in verdiğinin iki katından 30 TL fazla fitre vermiştir.
Bekir ne kadar fitre vermiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 795 doğru , 331 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Bir kırtasiyede kurşun ve tükenmez kalem toplamı 69 dur.Kurşun kalem sayısı , tükenmez kalem sayısının 5 katından 3 eksiktir.
Buna göre kırtasiyede kaç tükenmez kalem vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 649 doğru , 297 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Evdeki lokum kutusunda fındıklı ve sade lokumlardan oluşan 87 lokum vardır.Fındıklı lokum sayısı sade lokum sayının 3 katından 5 eksiktir.
Buna göre lokum kutusunda kaç tane sade lokum vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 667 doğru , 230 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Türkçe ve matematik sorularından oluşan deneme sınavında toplam 65 soru vardır.Sınavdaki matematik soru sayısı Türkçe soru sayısının 2 katından 8 fazladır.
Buna göre deneme sınavında kaç Türkçe soru vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 678 doğru , 293 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Sabah ile yatsı namazı yaklaşık toplam 29 dakika sürmektedir.Yatsı namazı sabah namazının 4 katı 6 dakika eksik süre sürmektedir.
Sabah namazı kaç dakika sürmektedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 741 doğru , 264 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.