5. sınıf alan ölçme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 1 cm
Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde çizili olan dikdörtgenin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et

2. soru 1 m
Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde çizili olan karenin alanı kaç m2 dir?
Cevabını kontrol et

3. soru 5 cm
Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde çizili olan dikdörtgenin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et

4. soru 5 m
Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde çizili olan karenin alanı kaç m2 dir?
Cevabını kontrol et

5. soru 15 cm 30 cm
Yukarıdaki dikdörtgenin alanı kaç cm2 'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru 12 m
Yukarıdaki karenin alanı kaç m2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru
Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı yukarıdaki dikdörtgen ile ayndır?
A) Kısa kenarı 4 , uzun kenarı 15 birim olan dikdörtgen B) Kısa kenarı 5 , uzun kenarı 13 birim olan dikdörtgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru
Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı yukarıdaki dikdörtgen ile ayndır?
A) Kısa kenarı 5 , uzun kenarı 9 birim olan dikdörtgen B) Kısa kenarı 4 , uzun kenarı 12 birim olan dikdörtgen Cevabını kontrol et

9. soru 27 m ?? m 21 m
Yukarıda iki binanın kuşbakışı görünümü bulunmaktadır.İlk bina dikdörtgen , ikinci bina ise kare şeklindedir.
Kare şeklindeki binanın alanı , dikdörtgen şeklindeki binanın alanından 45 m2 daha küçüktür.
Buna göre dikdörtgen şeklindeki binanın kısa kenarının uzunluğu kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 24 m 18 m
Yukarıdaki gibi dikdörtgen şeklindeki bir mermer bloğundan bir kenarı 2 m olan 9 kare parça kesilmiştir.
Buna göre geriye kalan mermer bloğunun alanı kaç m2 'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 87 m ?? m
Yukarıdaki gibi siyah çizgili dikdörtgen şeklindeki bir arsada toplam alanı 7776 m2 binalar ve alanı 750 m2 olan yeşil alan vardır.
Buna göre arsanın bilinmeyen uzun kenarı kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru 3 m 5 m
Bir boyacı bir dakikada 1000 cm2 lik kısmını boyayarak yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki duvarın tamamını kaç dakikada boyar?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru 50 cm 30 cm DUYURU
Yukarıdaki şekildeki gibi dikdörtgen şeklindeki bir panoya bir kenarının uzunluğu 20 cm olan kare şeklindeki bir kağıt asılmıştır.
Buna göre pano boş kısmının alanı ( kahverengi kısım ) kaç cm2'dir?
Cevabını kontrol et

14. soru 490 m 240 m
Yukarıdaki şekildeki gibi dikdörtgen şeklindeki bir tarla her birinin alanı 16 800 m2 olan bir kaç kısma ayrılmıştır.
Buna göre tarla kaç kısma ayrılmıştır?
Cevabını kontrol et

15. soru 80 cm 40 cm
Dikdörtgen şeklindeki bir kağıda her biri aynı büyüklükte 128 etiket yukarıdaki gibi yapıştırılmıştır.
Buna göre bir etiketin alanı kaç cm2'dir?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.