Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

5. sınıf alan ölçme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde çizili olan dikdörtgenin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 946 doğru , 421 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde çizili olan karenin alanı kaç m2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 842 doğru , 300 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde çizili olan dikdörtgenin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 327 doğru , 705 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde çizili olan karenin alanı kaç m2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 466 doğru , 395 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki dikdörtgenin alanı kaç cm2 'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 658 doğru , 291 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki karenin alanı kaç m2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 562 doğru , 329 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 7. sorusunun resmi
Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı yukarıdaki dikdörtgen ile ayndır?
A) Kısa kenarı 4 , uzun kenarı 15 birim olan dikdörtgenB) Kısa kenarı 5 , uzun kenarı 13 birim olan dikdörtgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 467 doğru , 288 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 8. sorusunun resmi
Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı yukarıdaki dikdörtgen ile ayndır?
A) Kısa kenarı 5 , uzun kenarı 9 birim olan dikdörtgenB) Kısa kenarı 4 , uzun kenarı 12 birim olan dikdörtgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 498 doğru , 178 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıda iki binanın kuşbakışı görünümü bulunmaktadır.İlk bina dikdörtgen , ikinci bina ise kare şeklindedir.
Kare şeklindeki binanın alanı , dikdörtgen şeklindeki binanın alanından 45 m2 daha küçüktür.
Buna göre dikdörtgen şeklindeki binanın kısa kenarının uzunluğu kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 253 doğru , 388 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki gibi dikdörtgen şeklindeki bir mermer bloğundan bir kenarı 2 m olan 9 kare parça kesilmiştir.
Buna göre geriye kalan mermer bloğunun alanı kaç m2 'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 175 doğru , 410 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki gibi siyah çizgili dikdörtgen şeklindeki bir arsada toplam alanı 7776 m2 binalar ve alanı 750 m2 olan yeşil alan vardır.
Buna göre arsanın bilinmeyen uzun kenarı kaç metredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 150 doğru , 247 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 12. sorusunun resmi
Bir boyacı bir dakikada 1000 cm2 lik kısmını boyayarak yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki duvarın tamamını kaç dakikada boyar?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 378 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 13. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekildeki gibi dikdörtgen şeklindeki bir panoya bir kenarının uzunluğu 20 cm olan kare şeklindeki bir kağıt asılmıştır.
Buna göre pano boş kısmının alanı ( kahverengi kısım ) kaç cm2'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 205 doğru , 204 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 14. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekildeki gibi dikdörtgen şeklindeki bir tarla her birinin alanı 16 800 m2 olan bir kaç kısma ayrılmıştır.
Buna göre tarla kaç kısma ayrılmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 206 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru 5 sınıf alan ölçme soruları 15. sorusunun resmi
Dikdörtgen şeklindeki bir kağıda her biri aynı büyüklükte 128 etiket yukarıdaki gibi yapıştırılmıştır.
Buna göre bir etiketin alanı kaç cm2'dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 162 doğru , 227 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0