Şükr kelimesi bulunan ayetler Sabr kelimesi bulunan ayetler Namaz kelimesi bulunan ayetler Zekat kelimesi bulunan ayetler Cennet kelimesi bulunan ayetler Cehennem kelimesi bulunan ayetler
Kuranı Kerim
Matematik Matematik soruları
Mehmet Açar yazılım

Rahmân kelimesi bulunan ayetler

Kuran-ı Kerim 1 . sayfasında bulunan,Fatiha süresinin 1 nolu ayeti
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.

Kuran-ı Kerim 1 . sayfasında bulunan,Fatiha süresinin 3 nolu ayeti
O, rahmândır ve rahîmdir.

Kuran-ı Kerim 24 . sayfasında bulunan,Bakara süresinin 163 nolu ayeti
İlâhınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.

Kuran-ı Kerim 309 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 69 nolu ayeti
Sonra her milletten, rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.

Kuran-ı Kerim 310 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 85,86,87 nolu ayeti
Takvâ sahiplerini heyet halinde çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, günahkârları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahmân nezdinde söz ve izin alandan başkalarının şefâata güçleri yetmeyecektir.

Kuran-ı Kerim 310 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 88 nolu ayeti
«Rahmân çocuk edindi» dediler.

Kuran-ı Kerim 310 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 91 nolu ayeti
Rahmân'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden.

Kuran-ı Kerim 310 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 92 nolu ayeti
Halbuki çocuk edinmek Rahmân'ın şanına yakışmaz.

Kuran-ı Kerim 310 . sayfasında bulunan,Meryem süresinin 93 nolu ayeti
Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir.

Kuran-ı Kerim 311 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 5 nolu ayeti
Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir.

Kuran-ı Kerim 318 . sayfasında bulunan,Taha süresinin 109 nolu ayeti
O gün, Rahmân'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez.

Kuran-ı Kerim 323 . sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 26 nolu ayeti
Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.

Kuran-ı Kerim 330 . sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 112 nolu ayeti
(Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmân'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, dedi.

Kuran-ı Kerim 364 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 59 nolu ayeti
Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden (ona hükmeden) Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor.

Kuran-ı Kerim 364 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 60 nolu ayeti
Onlara: Rahmân'a secde edin! denildiği zaman: «Rahmân da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!» derler ve bu emir onların nefretini arttırır.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan İlmihal 1. cildinde tilâvet secdesinin yapılışı aşağıdaki gibi tarif edilmiştir.
  • Başta, tilâvet secdesi yapacak kişinin abdestli,üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır.
  • Tilâvet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür
  • Eller kaldırılmaksızın "Allâhüekber" diyerek secdeye varılır.
  • Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denildikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkılır.
  • Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması, yani secde edilmesidir.
  • Secdenin oturduğu yerden değil de, ayaktan yere inilerek yapılması,secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması müstehaptır.
  • Secdeden kalkarken "gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptır.

Kuran-ı Kerim 364 . sayfasında bulunan,Furkan süresinin 63 nolu ayeti
Rahmân'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) «Selam!» derler (geçerler);

Kuran-ı Kerim 378 . sayfasında bulunan,Neml süresinin 30 nolu ayeti
«Mektup Süleyman'dandır, rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla (başlamakta) dır.

Kuran-ı Kerim 439 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 11 nolu ayeti
Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele.

Kuran-ı Kerim 440 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 15 nolu ayeti
Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz.

Kuran-ı Kerim 442 . sayfasında bulunan,Yasin süresinin 52 nolu ayeti
(İşte o zaman:) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmân'ın vâdettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler.

Kuran-ı Kerim 476 . sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 2 nolu ayeti
(Kur'an) rahmân ve rahîm olan Allah katından indirilmiştir.

Kuran-ı Kerim 489 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 17 nolu ayeti
Onlardan biri, Rahmân'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelenince, hiddetlenerek yüzü simsiyah kesilir.

Kuran-ı Kerim 489 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 19 nolu ayeti
Onlar, Rahmân'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.

Kuran-ı Kerim 489 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 20 nolu ayeti
Ve dediler ki: Rahmân dileseydi biz onlara tapmazdık. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

Kuran-ı Kerim 490 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 33 nolu ayeti
Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) bulunmasaydı, Rahmân'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık.

Kuran-ı Kerim 491 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 36 nolu ayeti
Kim Rahmân'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.

Kuran-ı Kerim 491 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 45 nolu ayeti
Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize (ümmetlerine) sor! Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar (edinin diye) emretmiş miyiz?

Kuran-ı Kerim 494 . sayfasında bulunan,Zuhruf süresinin 81 nolu ayeti
De ki: Eğer Rahmân'ın bir çocuğu olsaydı, elbette ben (ona) kulluk edenlerin ilki olurdum!

Kuran-ı Kerim 518 . sayfasında bulunan,Kaf süresinin 32,33 nolu ayeti
İşte size vâdedilen cennet! Ki o, Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahmân'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur.

Kuran-ı Kerim 530 . sayfasında bulunan,Rahman süresinin 1,2,3,4 nolu ayeti
Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.

Kuran-ı Kerim 561 . sayfasında bulunan,Mülk süresinin 3 nolu ayeti
O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?

Kuran-ı Kerim 562 . sayfasında bulunan,Mülk süresinin 19 nolu ayeti
Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahmân olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.

Kuran-ı Kerim 562 . sayfasında bulunan,Mülk süresinin 20 nolu ayeti
Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.

Kuran-ı Kerim 582 . sayfasında bulunan,Nebe süresinin 37 nolu ayeti
O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.

Kuran-ı Kerim 582 . sayfasında bulunan,Nebe süresinin 38 nolu ayeti
Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.
Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.